FILL IN THE BLANKS

Q/A

JAG GJORDE ETT ”FILL IN THE BLANKS QUIZ” OCH
HÄR ÄR MINA SVAR. 😆


I DID A ”FILL IN THE BLANKS QUIZ” AND HERE
ARE MY ANSWERS. 😆

LIBERTY PLAZA

 

LIFE
ESL EDUCATION: FOUR

Residenset!

Jag bor på ett residens som heter Liberty Plaza. Det är ett nytt och modern studentresidens som ligger i distriktet Whitechapel, i East London. Det tar tio minuter att ta sig från residenset till centrala London (som Picadilly, Westminster och Oxford) för mig. Bra för mig, jag vill vara i centrum! Jag har eget rum, med sovrum och badrum. Jag har ett stort behov av personligt utrymme, så att ha ett eget rum betyder mycket. Det finns ett ”common room” på entrévåningen, för möjlighet att studera och socialisera sig. Jag låsas att det är Gryffindors ”common room”. Det finns också ett gym, musikrum och en dansstudio på residenset, inkluderat och fritt för användning. Jag har aldrig bott på ett studentresidens förut, men Liberty Plaza är mer eller mindre som ett hotell. Som jag har sagt förut, jag känner mig hemma!

I SAMARBETE MED ESL SPRÅKUTBILDNING


The residence!

I’m staying in a residence called Liberty Plaza. It’s a new and modern student residence, located in the district Whitechapel, in East London. It takes ten minutes to go from the residence to central London (like Picadilly, Westminster and Oxford) for me. Good for me, I want to be in the centrum! In Libety Plaza, I have my own room, with bedroom and bathroom. I have a great need of personal space, so having my own room means a great deal. A common room is located on the ground floor, where there’s possibility to study and socialise. I pretend it’s the Gryffindor common room. As well, there’s a fitness center, music rooms and a dance studio at the residence, which is included and free to use. I’ve never stayed in a student residence before, but Liberty Plaza is more or less like a hotel. As I’ve said before, I feel at home!

IN COLLABORATION WITH ESL EDUCATION

GREY

Photo: Evelina Rönnbäck

PHOTO

THE FIRST WEEK

 

LIFE
ESL EDUCATION: THREE

 

Nu har jag varit i London i en vecka!

Sammanfattning av den första veckan: Den första dagen åkte jag direkt till residenset jag bor på, Liberty Plaza. Jag känner mig redan hemma! Det är en bra sak med att vara jag, att jag känner mig hemma oavsett var jag är i världen. Förra helgen hade skolan EC London ”Sunday Activities” för alla nya studenter. Vi gick en promenad i London, från Camden till Westminster. På måndag började skolan! Det var min första dag där. Jag är på högsta nivån i engelska på EC London! Allt går bra och jag tar mig närmre mitt mål. Min upplevelse av att gå i skola har inte varit positiv tidigare i mitt liv (innan det här), men jag är inte redo att prata om det än. Bara så att ni vet om det!

Här är bilder från veckan!

I SAMARBETE MED ESL SPRÅKUTBILDNING


Now I’ve been in London for one week! 

Summary of the first week: The first day, I arrived to the residence I’m staying at, Liberty Plaza. I already feel at home! That’s a good thing of being me, that I feel at home no matter where I’m in the world. During the weekend, the school EC London held ”Sunday Activities” for all the new students. We went for a walk in London, from Camden to Westminster. School started on Monday! It was my first day there. I’m in the highest level of English at EC London! Everything is going very well and I’m getting closer to my goal. My experience of being in school hasn’t been positive earlier in my life (before this), but I’m not ready to talk about that yet. Just so you know that!

Here are photos from the week!

IN COLLABORATION WITH ESL EDUCATION

LONDON

Place: London, England.

 

LIFE
ESL EDUCATION: ONE

 

 

Dags att dela nyheten! 

Inledning: Jag vill ha ett stort liv. Sån är jag! Även i de minsta sakerna ser jag storhet. Jag vill befinna mig i den stora världen, professionellt och personligt. Så, jag tar ett steg mot det! Jag ska flytta till London och studera engelska.

Plats: Eftersom att det är Harry Potter-staden. Nej, men helt ärligt, jag älskar London! Det är en vacker storstad. Jag har nämnt tidigare att jag har velat flytta till antingen New York City eller London. Förhoppningsvis kommer jag flytta till USA i framtiden men London blir mitt första steg! Låt oss ta reda på varför. 

Språk: För att engelska är ett globalt talande språk. Jag reser, har vänner runt om i världen, vill kunna kommunicera flytande på engelska, det gör mig inspirerad och jag vill jobba internationellt. Jag tänker och skriver alltid på engelska, så jag antar att jag är helt Okej, men jag känner att jag behöver vara grym för att kliva in i den internationella sfären.

Historia: Jag vill berätta lite om hur det hela kom samman. Synkroniciteten var galen! Jag hade precis börjat överväga tanken att flytta till London och studera engelska när synkroniciten inträffade. Jag var i Stockholm under en dag för ett par veckor sen och sammanträffande nog hade ESL – Språkutbildning Utomlands öppet hus samma dag! Allt klaffade. 

Slutsats: Om exakt en vecka ska jag flytta till London på obestämd tid! Kursperioden är en månad lång och börjar på måndag nästa vecka. Under hela kursperioden kommer jag låta er följa med i mitt liv, på min blogg och Instagram. Jag kommer uppdatera ett par inlägg i veckan från London om hur allt går för lilla Moa. Det här är det första inlägget!

I SAMARBETE MED ESL SPRÅKUTBILDNING


Time to share the news! 

Introduction: I want a big life. That’s me! Even in the smallest of things I perceive greatness. I want to be in the big world, professionally and personally. So, I’m taking a step towards it! I’ll move to London and study English.

Place: Because it’s the Harry Potter city. No, seriously, I love London! It’s a beautiful big city. I’ve mentioned before that I’ve wanted to move either to New York City or London. Hopefully I’m going to move to the U.S. in the future but London will be my first step! Let’s find out why.

Language: Because English is a globally speaking language. I travel, have friends around the world, want to be able to communicate fluently in English, it makes me inspired and I want to work internationally. I always think and write in English, so I guess I’m decent, but I feel that in order to step into the international sphere I need to be great in English.

Story: I want to tell you a bit about how this came together. The synchronicity was mad! I’m trying to surrender to that it manifested for a reason. I had just started to think about to move to London to study English when the synchronicity occured. I was in in Stockholm over a day a couple of weeks ago and coincidently ESL – Education (Language Studies Abroad) had Open Day that same day. Everything was a match! 

Conclusion: In exactly one week, I’ll move to London for an indefinite period of time! The course length is one month and it starts on Monday next week. I’m going to let you follow me during the course period, on my blog and Instagram. I’ll update a couple of posts per week from London about how everything is going for little Moa. This is the first post!

IN COLLABORATION WITH ESL EDUCATION