THE THIRD WEEK

Place: Soho, London, England.

LIFE
ESL EDUCATION: FIVE

 

Nu har jag varit här i tre veckor! 

Jag tänkte uppdatera om hur allt går! Det är mer överväldigande än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Det är mycket som händer alltså! Studierna på skolan EC London går bra. Man utvecklas snabbt, i och med att man pratar engelska hela tiden, både på lektioner och utanför. Lektionerna är både teoretiska, praktiska, kreativa och lekfulla! Det är bra dels om man vill lära sig engelska men det är också roligt när man kan skådespela och även pusha sig själv socialt när övningar går mer åt det hållet på vissa lektioner. Jag har nämnt tidigare att jag skriver egna låtar, och eftersom att jag bara skriver låtar på engelska så tror jag att kursen kommer hjälpa mig med det. Man lär sig mycket helt enkelt! Där är jag för tillfället. Jag hoppas att ni gillar dom här inläggen!

I SAMARBETE MED ESL SPRÅKUTBILDNING


Now I’ve been here for three weeks!

I thought I’ll update how everything is going! It’s more overwhelming than I could have ever imagined. A lot is happening in other words! The studies are going well on the school EC London. You progress quite fast, as you speak English all the time, both in the classes and outside. The classes are both theoretical, practical, creative and playful! It’s good if you want to learn English, but it’s also fun when you get to act and push yourself socially when exercises are more adapted to that in some of the classes. I’ve mentioned earlier that I write songs, and because I only write songs in English, I think this course will help me with that. You simply learn a lot! That’s where I am at the moment. I hope you enjoy these posts!

IN COLLABORATION WITH ESL EDUCATION

THE FIRST WEEK

 

LIFE
ESL EDUCATION: THREE

 

Nu har jag varit i London i en vecka!

Sammanfattning av den första veckan: Den första dagen åkte jag direkt till residenset jag bor på, Liberty Plaza. Jag känner mig redan hemma! Det är en bra sak med att vara jag, att jag känner mig hemma oavsett var jag är i världen. Förra helgen hade skolan EC London ”Sunday Activities” för alla nya studenter. Vi gick en promenad i London, från Camden till Westminster. På måndag började skolan! Det var min första dag där. Jag är på högsta nivån i engelska på EC London! Allt går bra och jag tar mig närmre mitt mål. Min upplevelse av att gå i skola har inte varit positiv tidigare i mitt liv (innan det här), men jag är inte redo att prata om det än. Bara så att ni vet om det!

Här är bilder från veckan!

I SAMARBETE MED ESL SPRÅKUTBILDNING


Now I’ve been in London for one week! 

Summary of the first week: The first day, I arrived to the residence I’m staying at, Liberty Plaza. I already feel at home! That’s a good thing of being me, that I feel at home no matter where I’m in the world. During the weekend, the school EC London held ”Sunday Activities” for all the new students. We went for a walk in London, from Camden to Westminster. School started on Monday! It was my first day there. I’m in the highest level of English at EC London! Everything is going very well and I’m getting closer to my goal. My experience of being in school hasn’t been positive earlier in my life (before this), but I’m not ready to talk about that yet. Just so you know that!

Here are photos from the week!

IN COLLABORATION WITH ESL EDUCATION

LONDON

Place: London, England.

 

LIFE
ESL EDUCATION: ONE

 

 

Dags att dela nyheten! 

Inledning: Jag vill ha ett stort liv. Sån är jag! Även i de minsta sakerna ser jag storhet. Jag vill befinna mig i den stora världen, professionellt och personligt. Så, jag tar ett steg mot det! Jag ska flytta till London och studera engelska.

Plats: Eftersom att det är Harry Potter-staden. Nej, men helt ärligt, jag älskar London! Det är en vacker storstad. Jag har nämnt tidigare att jag har velat flytta till antingen New York City eller London. Förhoppningsvis kommer jag flytta till USA i framtiden men London blir mitt första steg! Låt oss ta reda på varför. 

Språk: För att engelska är ett globalt talande språk. Jag reser, har vänner runt om i världen, vill kunna kommunicera flytande på engelska, det gör mig inspirerad och jag vill jobba internationellt. Jag tänker och skriver alltid på engelska, så jag antar att jag är helt Okej, men jag känner att jag behöver vara grym för att kliva in i den internationella sfären.

Historia: Jag vill berätta lite om hur det hela kom samman. Synkroniciteten var galen! Jag hade precis börjat överväga tanken att flytta till London och studera engelska när synkroniciten inträffade. Jag var i Stockholm under en dag för ett par veckor sen och sammanträffande nog hade ESL – Språkutbildning Utomlands öppet hus samma dag! Allt klaffade. 

Slutsats: Om exakt en vecka ska jag flytta till London på obestämd tid! Kursperioden är en månad lång och börjar på måndag nästa vecka. Under hela kursperioden kommer jag låta er följa med i mitt liv, på min blogg och Instagram. Jag kommer uppdatera ett par inlägg i veckan från London om hur allt går för lilla Moa. Det här är det första inlägget!

I SAMARBETE MED ESL SPRÅKUTBILDNING


Time to share the news! 

Introduction: I want a big life. That’s me! Even in the smallest of things I perceive greatness. I want to be in the big world, professionally and personally. So, I’m taking a step towards it! I’ll move to London and study English.

Place: Because it’s the Harry Potter city. No, seriously, I love London! It’s a beautiful big city. I’ve mentioned before that I’ve wanted to move either to New York City or London. Hopefully I’m going to move to the U.S. in the future but London will be my first step! Let’s find out why.

Language: Because English is a globally speaking language. I travel, have friends around the world, want to be able to communicate fluently in English, it makes me inspired and I want to work internationally. I always think and write in English, so I guess I’m decent, but I feel that in order to step into the international sphere I need to be great in English.

Story: I want to tell you a bit about how this came together. The synchronicity was mad! I’m trying to surrender to that it manifested for a reason. I had just started to think about to move to London to study English when the synchronicity occured. I was in in Stockholm over a day a couple of weeks ago and coincidently ESL – Education (Language Studies Abroad) had Open Day that same day. Everything was a match! 

Conclusion: In exactly one week, I’ll move to London for an indefinite period of time! The course length is one month and it starts on Monday next week. I’m going to let you follow me during the course period, on my blog and Instagram. I’ll update a couple of posts per week from London about how everything is going for little Moa. This is the first post!

IN COLLABORATION WITH ESL EDUCATION