SNOW

 

FASHION

OUTFIT

 

 

DRESS, H&M.
KNITTED SWEATER, H&M.
MINI BAG, KARL LAGERFELD.
SHOES, VAGABOND.

RED

W17

PHOTO

MORE COMING SOON

VECKOREVYN

 

 

LIFE

MEETING WITH VECKOREVYN

 

 

I förrgår var jag på ett möte (en julfrukost) med VeckoRevyn och VR-bloggarna. Det var så kul! Det var roligt att träffa alla, både teamet och alla bloggare. Jag är så glad över att jag har fått den här möjligheten, att blogga för VeckoRevyn. Jag tror att jag kan lära mig mycket av VeckoRevyn, särskilt i det skede jag är i mitt liv just nu. Jag hoppas att jag kan ge dom något också! Men det kan nog ni svara på bättre än jag, för det är så svårt att tala för sig själv. Jag hoppas det i alla fall! En till sak! Mitt nyårslöfte inför 2018 går att hitta i det nya numret av VeckoRevyn. Det känns både stort och roligt! Tidningen kommer in i butik den 12/12-17! 💖


Two days ago, I had a great meeting with VeckoRevyn and the VR-bloggers. It was so fun! It was nice to meet everyone, both the team and all bloggers. I’m so happy I’ve got this opportunity, to blog at VeckoRevyn. I believe that I’ll learn a lot from VeckoRevyn, especially at the stage I’m in my life right now. I hope I can give them something too! But you can probably answer that better than me, because it’s so hard to speak about yourself. I hope so anyway! One more thing! You can find my New Year’s resolution for 2018 in the new issue of VeckoRevyn. That feels both great and fun for me! The magazine comes into store (Sweden) 12/12-17! 💖

DENIM

 

FASHION

OUTFIT

 

Denim Jacket, Second Hand. Hoodie, Weekday. Trousers, 365. Sneakers, Nelly. 

ASK ME ANYTHING

 

Q/A

QUESTION AND ANSWER

 

 

Jag tänkte att en Q/A kan passa bra på bloggen just nu i och med att jag har börjat blogga på VeckoRevyn och att en del nya människor kanske har hittat min blogg genom det. Jag kommer att svara på frågorna i ett blogginlägg om någon vecka. Så om ni har några frågor (vad som helst) som ni vill ha svar på – Ställ frågor i kommentarsfältet nedan!

Det finns också möjlighet att ställa frågorna genom e-mail, Instagram DM, Twitter eller på något annat sätt om det känns bättre. Vill man vara anonym så får man självklart vara det och har man ingen fråga alls är det såklart helt okej också, haha! ♡

P.S. Jag vill också passa på att säga att ni alltid är välkomna att ställa frågor, dela tankar eller annat till mig. Om ni t.e.x skulle vilja dela och berätta något om er själva så skulle jag bli jätteglad, ärad och tacksam över det också. Oavsett om det är offentligt (genom bloggen, Instagram eller Twitter) eller genom ett privat meddelande vilket jag inte kommer att publicera, beroende på vad som känns bäst för dig. Jag är alltid öppen att svara på er eller bara lyssna helt enkelt. Oavsett om jag har en frågestund eller inte! 


I thought that a Q/A might fit the blog right now because I’ve started to blog at VeckoRevyn and that some new people may have found my blog through it. I’ll answer the questions in a blog post in a week or so. So if you have any questions that you want an answer to – Ask questions in the comment field below!

There’s also a possibility to ask the questions by e-mail, Instagram DM, Twitter or in any other way if it feels better. Of course it’s okay if you want to be anonymous and if you have no question at all, it’s obviously okay too, haha! ♡

P.S. I’d also like to say that you’re always welcome to ask questions, share thoughts or anything else to me. If you’d like to share and tell something about yourself, I’d be very happy, honored and grateful for that too. Whether it’s public (through the blog, Instagram or Twitter) or through a private message that I’ll not publish, depending on what feels right for you. I’m always open to answer or just listen to you. Whether I have a Q/A or not!

EMAIL: [email protected]

INSTAGRAM & TWITTER: MOAEMILIAS