AROUND THE WORLD

Photos: NYC, Massachusetts & London

TRAVEL

PHOTOS

 

Bilder från min resa i USA och England. / Photos from my trip in the U.S. and England.

LET A NEW JOURNEY BEGIN

 

TRAVEL

TO THE U.S. AND ENGLAND

 

På Heathrow Flygplats i London just nu. / At Heathrow Airport in London at the moment.

GET TO KNOW ME TAG

Photo: Baby Moa

UPDATE

Question/Answer

 

1. Vad är din favorit resedestination?

Kenya! Jag har varit där flera gånger, jag bor alltid på samma hotell och jag har vänner där.

2. Vad är ditt favoritminne från din barndom?

Skolloven! Jag älskade att komma bort från skolan och kunna vakna upp och göra det jag ville.

3. Vad är ditt favoritsnacks?

Bananchips från Renée Voltaire. Besatt!

4. Vad är på toppen av din bucket list?

Jag vill bo jättenära naturen under en tid, helt autentiskt! I berg, savann eller djungel.

5. Vad har du talang för?

Jag lär mig filmrepliker väldigt lätt, så jag quotar ofta replikerna ut högt när jag ser filmer.

6. Vad är din favorit musikgenre?

Klassik musik, Pop/R&B och EDM.

7. Vad är ditt favoritcitat?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. Det har följt mig genom åren.

8. Vem är den första personen som du ringer om något roligt har hänt?

Min syster! Men vi kan också ringa varandra (utan att prata) bara för att ha varandra i luren. Haha!

9. Vem är din favorit skådespelare?

Alicia Vikander.

10. Vad skulle du säga till ditt yngre jag om du kunde det?

Jag skulle vilja säga till alla yngre människor att tro på sig själva!


1. What is your favorite travel destination?

Kenya! I’ve been there several times, I always stay at the same hotel and have friends there.

2. What is your favorite childhood memory?

The school holidays! I loved the freedom and wake up and being able to do what I wanted.

3. What is your favorite snack?

Banana chips from Renée Voltaire. Obsessed!

4. What is at the top of your bucket list?

I want to live close to nature for some time, completely authentic! In the mountains, savannah or jungle.

5. What is something you are gifted at?

I’m learning movie lines very easily, so I often quote lines out load while watching movies.

6. What is your favorite music genre?

Classical music, Pop/R&B and EDM.

7. What is your favorite quote?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. It has followed me over the years.

8. Who is the first person you call when something exciting happens?

My sister! But we can also call eachother (without talking) just to have each other in the phone!

9. Who is your favorite actor?

Alicia Vikander.

10. If you could give your younger self any advice what would it be?

I would like to say to all young people to believe in themselves!

TRAVEL

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

Interconnection

 

Det är bara några dagar kvar tills jag åker nu! Jag hoppas att ni inte tycker att jag tjatar om det, det är bara väldigt spännande för mig! Allt är bokat och klart, så jag väntar bara in resdagen. Jag har rest ensam ganska många gånger nu (Peru, Frankrike, Tyskland och Portugal) så inga oklarheter inför den här resan! Det är förstås alltid spännande att göra något på egen hand, väldigt uppfyllande också. Det är en sådan grundläggande instinkt som människa att känna att man kan klara sig själv! Om man känner sig lika hemma oavsett var i världen man är så känns det inte så svårt att komma till nya platser. Himlen är likadan överallt, det är samma jord och samma Universum! I grund och botten är allt detsamma, men saker och ting har uttryckt sig i olika former! Därför är man hemma var man än är. För att allt är sammankopplat och att man hör ihop med allt. I vetskap om det, så känner man sig aldrig vilse. Det är som färger! Om man blandar olika färger blir dom tillsammans en och samma färg, men separat uttrycks, manifesteras och upplevs färgerna som olika! Jag och min familj konstaterade igår hur bra den här resan passar mig! Jag ska resa, involvera mig i existentiella frågor, jag ska till New York och London (som jag vill flytta till) och jag ska möjligtvis göra en särskild musikrelaterad sak samma dag som jag är tillbaka i Stockholm! Jag kan berätta mer om det senare, om det blir av. Ett steg i taget! Innan jag åker – Jag funderar på att köpa en polaroidkamera för att fota bilder på resan till bloggen! Vad säger ni? Borde jag?


It’s only a few days left until I’m traveling! I hope that you don’t think I’m talking to much about it, I’m just so exiciting. Everything is booked and ready, so I’m just waiting for the travel day! I’ve traveled alone a couple of times already (Peru, France, Germany and Portugal) so no ambiguities for the travel! Of course, it’s always exciting to do something on you own, also very fullfilling. It’s such a basic instinct as a human to know that you can survive on your own! If you feel home wherever you are in the world it doesn’t feel diffucult to arrive to a new destination. The sky is the same everywhere, it’s the same Earth and the same Universe! In fact, everthing is the same, but has expressed itself in different ways! That’s why you’re at home wherever you are. Because everything is interconnected and you belong with everything! With that knowledge, you never feel lost. It’s like colors! Mixing different colors will make them the one and the same color, but separately, the colors will be expressed, manifested and percieved differenly! Me and my family talked yesterday about how great this trip will fit me! I’ll travel, involve in existential questions, going to New York and London (which I want to move to) and I’ll probably do a music-related thing the same day I’ll come back to Stockholm! I can tell you more about that later, if the opportunity arises. One step in a time! Before I’ll travel – I’ve been thinking of buying a polaroid camera so I can post photos at the blog from the trip! What to you say about that? Should I?

INSTAGRAM

SOCIAL MEDIA

Photo from Instagram
Head to my Instagram: @moaemilias
<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd