VIBRATION

UPDATE

Dance and music

 

Jag har börjat att se på den nya säsongen av programmet ”So You Think You Can Dance”. Det är ett program som jag har följt under åren (särskilt tidigare, kanske inte lika mycket dom senaste åren). Jag blir inspirerad! På den nivån att jag flyttar undan möbler i vardagsrummet och börjar att dansa själv. Som kanske några av er vet så har jag dansat mycket i min uppväxt! Som mest hade jag nog sex eller fler dansklasser under en vecka. Balett och modernt var mina favorit dansstilar! Det är några av mina bästa minnen från högstadiet! Att jag och mina kompisar typ bodde på dansskolan! Jag började att dansa när jag var sex år. Jag kände inte någon som dansade till en början, så jag var helt själv på klasserna och uppvisningarna, men som jag drömde om att vara ”en av dom” som dansade mest, och så blev det också senare! Det var när jag började i högstadiet och jag lärde känna fler som dansade. Plötsligt så var det jag som sydde kläder till dansuppvisningar, käkade mat på dansskolan, hade flera dansklasser i rad och dansade balett i tåskor osv! Det är verkligen bland det roligaste jag har gjort efter musiken! Jag kände inte så mycket prestation inför att dansa utan det var bara alltid roligt! Jag har alltid älskat klassisk musik och den typen av musik och balett hör ju ihop. En av mina favoriter i musikväg är pianisten Yiruma. Många vet säkert vem han är från låten ”River Flows In You”? Jag brukade kolla på tutorials på Youtube och försöka lära mig hans låtar när jag var liten. Jag började faktiskt att spela piano innan jag började att sjunga. Jag har inte spelat så mycket piano och jag har aldrig varit jättebra på det. Jag har kunnat spela ackord, men inte mer än så. Men! Plötsligt när jag satte mig ner vid mitt piano för första gången igen på tre år (samma veva som jag började att sjunga igen) så kunde jag improvisera! Det tycker jag säger mycket om vikten av att jobba med sitt inre och att den personliga utveckligen även utvecklar sina förmågor och saker som man utför! Ha mer tillit till livets gång! I min själ är jag en ballerina! Jag har bara alltid varit en människa som älskar att stå på scen! Oavsett om det gäller dans, musik eller annat! Det är jag!


I’ve started to watch the new season of the show ”So You Think You Can Dance”. It’s a show that I’ve been following since the start (especially the first seasons, maybe a bit less the last seasons). I’m inspired! At a level that it makes me to move furnitures in the living room and I start to dance all by myself. As some of you know I’ve danced a lot throughout my life! I was taking six or more dance classes in one week at most. Ballet and contemporary was my favourite dance styles! It’s some of the best memories that I have from secondary school! That me and my friends always hanged out at the dance school. I started to dance when I was six years old. I didn’t knew anyone that danced at that time, so I was all by myself at the classes and the shows, but I wanted to be ”one of them” that danced the most, and that became my reality later on! It was when I started secondary school and got to know more people that danced. Suddenly, I was the one that sewed clothes for the shows, ate dinner at the dance school, had different dance classes in a row and danced ballet in pointe shoes! It’s one of the most enjoyable things I’ve experienced after the music! I didn’t relate dancing with anxiety, it was just always very fun to dance! I’ve always loved classical music, and that type of music and ballet belong together. One of my absolute favourites in a musical matter is the pianist Yiruma. Many of you may know him by the song ”River Flows In You”? I used to watch tutorials at Youtube and learn how to play his songs when I was a kid. I actually started to play piano before I started to sing. I haven’t played much piano, and I’ve never been so good at it. I’ve played by chords, but not more than that. But! Suddenly, when I sat down by my piano for the first time again in three years (the same period as I started to sing again) I could improvise! I think that says a lot about the importance to work on your inner self and that developing as a person also develops your abilities and things that you do! To trust more in the life process! I’m a ballerina in my soul! I’ve always just been a person who loves to be on the stage! Regardless if it’s dance, music or something else! It’s who I am!

LOOK

S17

FASHION

OUTFIT

 

Scarf, Louis Vuitton. Sweater, Åhlens. Trousers, 365. 

PHOTO

S17

PHOTO

S17

PHOTO

UPDATE

UPDATE

MY MUSIC HISTORY

 

Jag tänkte att jag kan berätta hur mitt musikintresse startade. Eftersom att jag har pratat om musik den senaste tiden. Jag har alltid gillat att stå på scen. Det började med att mima till musik på shower på dagis och för släkt och vänner. Jag var tio år när jag bildade ett band tillsammans med några klasskompisar, jag spelade piano. Jag fick min första keyboard i samma period. På högstadiet gick jag i en musikklass i tre år. Mitt huvudinstrument var piano, men jag drömde om att sjunga, även fast jag aldrig hade gjort det inför människor tidigare, men jag bytte huvudinstrument till sång senare. Den första gången jag sjöng inför folk var på skolan för föräldrarna. Min klass hade vår första konsert för eleverna när jag var fjorton år. Det var en dröm! Jag gick musiklinje på gymnasiet också. Då började jag att få problem med min käke vilket gjorde det svårt för mig att sjunga. Jag fick en skada precis när jag hade tagit studenten. Det gjorde att jag inte kunde sjunga. Jag gjorde inte det på tre år. Jag har inte lyssnat på musik överhuvudtaget under dom åren, för att det blev för jobbigt att lyssna på musik, för att det kändes som att jag hade tappat det. För några veckor sedan sjöng jag för första gången igen och kände att det kommer att bli Okey. Jag är inte där än men att bara göra det gör mig så otroligt glad. Tappa aldrig hoppet om att göra det du älskar att göra!


I thought I can share how my music interest started. Because I’ve spoken a bit about music lately. I have always enjoyed to be on stage. It started out to mime to music at shows at pre-school and performances for family and relatives. I was ten when I formed a band together with some class mates, I was playing the piano. I got my first keyboard in the same period. In lower secondary school I studied music for three years. My head instrument was piano, but I dreamt to sing, even though I had not done that in front of anyone before, but I changed to song as head instrument later on. The first time I sang in front of people was at school for the parents. My class had our first concert for the students when I was fourteen years old. It was a dream come true! I studied music three years at upper secondary school as well. That’s when I started to have a problem with my jaw and it became difficult to sing. I got an injury when I graduated from upper secondary school, then I stopped to sing completely. I couldn’t sing because of it for three years. I haven’t listened to music these years, because it became to difficult listen to music, because if felt like I had lost it. A few weeks ago I sang for the first time and felt like it’s going to be Okey. I’m not there yet but only to do it makes me so happy. Don’t ever loose the hope to do what you love!

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd