LIST ABOUT LAST YEAR

Photo: Evelina Rönnbäck

Q/A

 

SVENSKA:

 

En lista med frågor om år 2017! Listan kommer från Nicole Falcianis blogg.

 

Vilka datum från år 2017 kommer du alltid att minnas?

Svar:

28/1 – Inledde ett samarbete med Karl Lagerfeld.

17/5 – Började blogga på VeckoRevyn.

24/7 – La ut en video när jag sjöng på Instagram, första gången på tre år.

28/9 – Reste till USA.

2/10 – Min födelsedag, som firades i USA.

30/11 – Event för Chanel.

Vad var din största karriärsmässiga framgång?

Svar: Det var stort för mig att bli länkad på WWW.KARL.COM och att börja blogga på VeckoRevyn! Så tacksam!

Och din största framgång privat?

Svar: Att jag har börjat sjunga igen, är mer autentisk generellt och är gladare.

Vad önskar du att du gjort mer?

Svar: Slappna av. Det kan vara svårt! Det behöver vi nog alla göra.

Vilka låtar kommer alltid att påminna dig om 2017?

Ariana Grande – ”Thinking Bout You”, alla Heather Russells låtar, Sam Smith – ”HIM” och alla låtar från filmen ”The Greatest Showman”.

Vilken film kommer att påminna dig om 2017?

Svar: ”The Greatest Showman”. Jag har sett den fyra gånger på bio, haha. Jag kan inte få nog av den! Den är episk!

Var du gladare eller ledsnare i år jämfört med tidigare år?

Svar: Gladare! Men det har inte kommit gratis, mycket jobb ligger bakom det.

Vad är du mest stolt över?

Svar: Min beslutsamhet.

Vad är ditt nyårslöfte för 2018?

Svar: Jag älskar Nyårsintentioner! Jag ser det som intentioner, inte löften. Mitt mål inför 2018 finns i det senaste numret av VeckoRevyn! ♥️ Annars, att leva så stort som möjligt! 


ENGLISH:

 

A LIST WITH QUESTIONS ABOUT YEAR 2017! THE LIST IS FROM NICOLE FALCIANI’S BLOG.

 

What dates from 2017 will you always remember?

Answer:

28/1 – Preluded a collaboration with Karl Lagerfeld.

17/5 – Started to blog at VeckoRevyn.

24/7 – Uploaded a video on Instagram of me singing, first time in three years.

28/9 – Traveled to the U.S.

2/10 – My birthday, celebrated in the States.

30/11 – Events for Chanel.

What was your biggest career success?

Answer: It was big for me to be featured on WWW.KARL.COM, and to start blog at VeckoRevyn! So thankful!

And your biggest success in privately?

Answer: That I’ve started to sing again, is more authentic in general and happier.

What do you wish you had done more?

Answer: Relax, maybe. It can be difficult! We all probably need that.

What songs will always remind you of 2017?

Answer: Ariana Grande – ”Thinking Bout You”, all Heather Russell’s songs, Sam Smith – ”HIM” and all the songs from the movie ”The Greatest Showman.”

What movie will always remind you of 2017?

Answer: ”The Greatest Showman”. I’ve seen it four times at the cinema, haha. I can’t get enough of it!

Are you happier or more sad this year compared to previous years?

Answer: Happier! But it hasn’t come for free, much work is behind it.

What are you most proud of?

Answer: My determination.

What’s your New Year’s Resolution for 2018?

Answer: I love New Year’s Intentions! I see it more as intentions, not promises. My goal for 2018 is in the latest issue of VeckoRevyn! ♥️ Otherwise, to live as big as possible! 

YOUTUBE

MUSIC

I’M NOW AT YOUTUBE

 

Jag har skapat en ny Youtube Channel. En länk till min gamla här


I’ve created a Youtube Channel. A link to my old one here

ABOUT ME

UPDATE

WHO I AM

 

Vem är jag? Ni vet att jag har talat mer öppet om mig på min blogg i mina senaste inlägg. Jag varit supernoga att hålla min integritet och har inte viljat att någon ska känna mig. Men jag känner att jag ska vara mer mig själv nu. Vem är jag? Jag heter Moa. Jag växte upp i den Norra delen av Sverige. Jag har studerat musik i sex år. Jag har dansat mycket. Balett var min favorit till dansklass. Jag gillade inte att plugga i skolan. Jag gillar inte att bli tvingad att göra saker. När jag var liten brukade jag sätta ihop shower med mina kusiner. En kombination av teater, musik och dans. Jag är ett stort Harry Potter fan. När jag är på bio vill jag sitta nära filmduken. Det är för att jag vill komma in så mycket i historian som jag kan. Jag har alltså en stor fantasi. Jag tror att jag skulle passa så mycket bättre i Harry Potter världen än i den här världen. Jag har rest mycket när jag växte upp. Mina favoritplatser jag har varit på i världen är Peru, Kina och Zanzibar. Det har varit viktigt att lära om hur den mänskliga historian ser ut och varför det har varit och så mycket våld, krig och misshandel. Därför vill jag jobba hårt för att bli den bästa personen jag kan i mitt liv. Mening är väldigt viktigt. Jag söker djup. Sanning. Jag vill att livet ska vara stort. Jag älskar musik. Mina favoritartister just nu är Ariana Grande och Camila Cabello. Jag tycker att Camila har en ovanlig förmåga att förmedla känslor vilket jag är mycket inspirerad av. Om ni inte har lyssnat på ”I Have Questions” av Camila så kan jag rekommendera det. Jag älskar natur och djur. Jag älskar människor som bryr sig. Jag strävar alltid att utvecklas själv att bli så ljus och hel jag kan bli. Största förändringen man kan göra för världen är att förändra sig själv först. Inte peka ut hur alla andra ska förändra sig hela tiden. Allt startar inifrån. Okey så detta är en liten beskrivning av vem jag är.


Who I am? You know that I have spoken with depth for the first time at my blog ever in my recent posts. I’ve been really anxious about my integrity and haven’t wanted anyone to get to know me. But now I feel an urge to be myself for the first time. So who Am I? My name is Moa. I grew up in the Northern part of Sweden. I’ve studied music for six years. I have danced a lot. Ballet was my favourite dance class. I didn’t like to study in school. I don’t like to be forced to do things. When I was a kid I loved to create shows with my cousins. With a combination of theatre, music and dance. I’m a huge Harry Potter fan. When I’m at the cinema I want to sit very close to the screen. That’s because I want to be as inside a story as possible. Obviously I have good fantasy and imagination. I believe I would fit so much better in the Harry Potter world than this world. I traveled a lot when I grew up. Some favourite places on Earth I’ve been to is Peru, China and Zanzibar. It has been very important to get to know the human history and why the human history has been filled with so much violence, war and abuse. That’s why I work at myself a lot, to be the best as I can be. Purpose is important. I seek depth. Truth. I want life to be big. I love music. My favourite artists’ right now is Ariana Grande and Camila Cabello. I think that Camila has a rare capability to mediate emotions which I’m very inspired by. If you haven’t listened to ”I Have Questions” by Camila I can recommend that you do. I love nature and animals. I love people who care. I always strive to develop myself to be as much light and love I can be. The greatest change you can do for the world is to change yourself. Not point out how other people should change all the time. It starts from the inside. Okey so this is a small summary of who I am.