PLANS

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

MEETING, SRI LANKA AND LONDON

 

 

Gott Nytt År! Jag hoppas att det nya året har börjat bra för er. Om inte, lita på att det ändå fyller någon funktion och att det kommer bli bra tillslut. Jag är otroligt peppad inför 2018! Mina närmsta planer inför det nya året är ett möte med Facebook och Instagram, om två veckor ska jag till Sri Lanka och i slutet av februari flyttar jag till London! Jag ska berätta vad jag ska göra i London inom kort, för jag kan tyvärr inte säga det än. Men det är något som jag har sagt att jag vill göra, och det kommer hjälpa mig mycket i framtiden. Mer om det senare! Gällande Sri Lanka, så ser jag fram emot att vara med naturen. Det känns fantastiskt! Jag tänkte att jag ska uppdatera er om min situation kring sången, nu i början av det nya året. Jag antar att ni har förstått vid det här laget att det betyder allt för mig. Det går upp och ner! Jag jobbar på att hela. Det är jobbigt, men jag försöker tänka att det ska att lösa sig. Det ska bli bra! Innan jag avslutar blogginlägget, vill jag också tacka er som har läst min blogg under år 2017! Det känns för första gången som att min blogg är jag, och det känns i alla fall som en bra start inför 2018! Jag hoppas att det kommer bli ett stort år. Jag önskar också att ert år kommer att bli det bästa året någonsin!


Happy New Year! I hope that the new year has started well for you. If not, trust that it means something and that all will be well in the end. I’m excited for 2018! My closest plans for the new year are a meeting with Facebook and Instagram, in two weeks I’m going to Sri Lanka and in late February I’ll move to London! I’m going to tell you more about what I’ll do in London soon, because I can’t say that yet. But it’s something I’ve said I want to do, and it will help me a lot in the future. More about it later! As for Sri Lanka, I’m looking forward to be with nature. It feels amazing! I also think it should be a good idea to make an update about my situation with my singing, now at the beginning of the year. Because I guess you’ve understood that it means everything to me by now. It goes up and down! I’m working to heal. It’s hard, but I’m trying to trust that everything will sort out. It must do so! Before I’ll finish this blog post, I would like to thank you who have read my blog in 2017! It actually feels for the first time like this blog is who I am, it feels like a good start for 2018! I hope it’s going to be a big year. I also hope that it will be your best year ever!

THIS YEAR

📍 BERLIN, GERMANY.

MODEVECKA & HELGEVENT, I BERLIN. / FASHION WEEK & WEEKEND EVENT, IN BERLIN.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

MODEVECKA, I STOCKHOLM. / FASHION WEEK, IN STOCKHOLM.

📍 COPENHAGEN, DENMARK.

MODEVECKA, I KÖPENHAMN. / FASHION WEEK, IN COPENHAGEN.

LÄNKAD PÅ WWW.KARL.COM. / FEATURED AT WWW.KARL.COM.

📍 WARSAW, POLEN.

📍 JERUSALEM, ISRAEL.

📍 TEL AVIV, ISRAEL.

📍 VALENCIA, SPAIN.

BÖRJADE BLOGGA PÅ VECKOREVYN. / STARTED TO BLOG AT VECKOREVYN.

 


📍 UMEÅ, SWEDEN.

BRÄNNBOLLSYRAN. / BRÄNNBOLLSYRAN (MUSIC FESTIVAL).

 

📍 SWEDEN.

SOMMAR I SVERIGE. / SUMMER IN SWEDEN.


STARTADE EN NY YOUTUBEKANAL.
/ STARTED A NEW YOUTUBE CHANNEL.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

MODEVECKA, I STOCKHOLM. / FASHION WEEK, I STOCKHOLM.

📍 ALBANY, NY, U.S.

GJORDE EN RESA HELT SJÄLV. / TRAVELED ALL ALONE.

 

📍 PITTSFIELD, MA, U.S.

FIRADE MIN FÖDELSEDAG. / CELEBRATED MY BIRTHDAY. 🌈

📍 HUDSON, NY, U.S.

📍 NEW YORK CITY, NY, U.S. 

📍 LONDON, ENGLAND.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

MÖTE ANGÅENDE MUSIK. / MEETING REGARDING MUSIC.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

EVENT FÖR CHANEL. / EVENT FOR CHANEL.

BÖRJADE PLANERA FÖR FLYTT TILL LONDON INFÖR 2018. / STARTED PLANNING TO MOVE TO LONDON IN 2018.

📍 LULEÅ, SWEDEN.

UNDER SLUTET AV ÅRET. / BY THE END OF THE YEAR.

LIFE

YEAR REVIEW

 

 

En summering av mitt år 2017 i bilder! Bilderna jag visar är förstås inte så djupgående, men det har varit saker som har betytt väldigt mycket för mig, som har varit extremt speciellt, har gett mig skratt och tillfört magi. Det har varit ett stort år, både positivt och negativt. Hoppas att ni gillar det! Jag hoppas att ert år har gett er mycket också. Mycket kärlek!


A review of my year 2017 in photos! The photos I show are of course not so deep, but it has been things that have meant a lot to me, that has been extremely special, has given me lots of laughter and added magic. It has been a big year, both positive and negative. Hope you like it! I hope your year has given you a lot as well. Lots of love!

NEW YEAR

Photo: Evelina Rönnbäck

 

LIFE

REFLECT ON THE YEAR

 

 

Det är snart ett nytt år! Jag vill uppmuntra till att ta tid att reflektera över året innan ett nytt år kommer att uppstå. Låt era tankar och känslor kopplade till det här året vandra. Vad har gett dig mycket? Vad vill du uppnå i framtiden? Vad vill du släppa på? Jag vill uppmuntra till att gräva ännu djupare det här kommande året, släppa tunga energier och frigöra drömmar. Vid den här tiden av året är jag vanligtvis väldigt närvarande i mina känslor, jag känner väldigt starkt. Jag kan känna ett slut på saker och ting och början på det nya. Jag tillåter mig att vara i det. Personligen, vet jag att vara i naturen hjälper mig mycket vid den här tiden på året. Jag integrerar detta tillstånd med naturen genom att vara närvarande i detta tillstånd ute i naturen. Den 24:e december, sen natt, skrev jag ner saker jag vill släppa, saker jag är tacksam för och mina drömmar på ett papper, jag tände ett ljus och tog det med mig ut i naturen, satt under himlen, i snön och brände papperet i elden från ljuset. För vissa av er kanske det här resonerar med er, och för andra så kanske det inte gör det överhuvudtaget. Oavsett, för ert eget bästa, så vill jag uppmuntra till att ta en stund för att reflektera över era liv, innan det nya året kommer att uppstå. Jag önskar er ett Gott Nytt År!


It’s soon a new year! I want to encourage you to take time to reflect on the year, before a new year will arise. Let your thoughts and emotions connected to this year wander. What has served your soul this year? What do you want to accomplish in the future? What do you want to let go of? I want to encourage you to dig even deeper this upcoming year, to release heavy energies and unleash your dreams. At this time of the year I’m usually very present in my emotions, I feel stongly. I feel the end of things and beginning of the new. I’m allowing myself to sit in that space. Personally, I know that connecting to nature helps me a lot at this time of the year. I’m integrating this state of being with nature by being present in this state out in the nature. On December 24th, late night, I wrote down things I want to let go of, things I’m grateful for and my dreams on a piece of paper, I lit a candle and brought it with me out into nature, sat under the sky, in the snow and burned the paper in the fire from the candle. For some of you, this may resonate with you and for others, it may not. Regardless, for your own good, I want to encourage you to take a moment to reflect on your Life, before the new year will arise. I wish you a Happy New Year!

MUSIKHJÄLPEN

 

MUSIKHJÄLPEN

INSAMLINGEN

 

 

MUSIKHJÄLPEN ÄR ÖVER FÖR I ÅR. TACK TILL ALLA SOM BIDROG TILL MIN INSAMLINGSBÖSSA ”KÄRLEK”. DEN ÄR UPPE I 3.720 KR. TACK! MUSIKHJÄLPEN HAR SAMLAT IN 74.410.363 KR TOTALT. KÄRLEK!

 


MUSIKHJÄLPEN IS OVER FOR THIS YEAR. THANK YOU TO EVERYONE THAT CONTRIBUTED TO MY COLLECTION BOX ”LOVE”. IT HAS REACHED 3.720 SEK. THANK YOU! MUSIKHJÄLPEN HAS COLLECTED 74.410.363 SEK IN TOTAL. LOVE!

Read more about it here.

 

MUSIKHJÄLPEN

 

 MUSIKHJÄLPEN

KÄRLEK

 

På mitt nationella prov i svenska på gymnasiet skrev jag om barnprostitution, istället för det egentliga temat ”språk- och skrivregler”. Anledningen till att jag skrev om det, och sket i det egentliga temat, var helt enkelt för att jag tyckte att barnprostitution var ett viktigare ämne att ta upp. Jag fick F. Min historia genom skolan har varit väldigt konstig, men det är en lång histora. Anledningen till att jag tar upp det är för att det känns som att om det någon gång jag ska göra det så är det nu! Årets tema för Musikhjälpen är ”Barn är inte till salu”. En av mänsklighetens stora tragedier. I år är Musikhjälpen i Umeå. Staden jag är född och uppvuxen i. Jag kommer vara i Umeå under tiden Musikhjälpen pågår i år. Jag har skapat en insamlingsbössa till Musikhjälpen som heter ”Kärlek. Ni var med och röstade vad bössan skulle heta och alternativet ”Kärlek” fick flest röster. Det här är inte min insamlingsbössa, utan den tillhör dig, alla andra och mig. Snälla, var med och bidra!

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT BIDRA TILL MUSIKHJÄLPEN GENOM INSAMLINGSBÖSSAN KÄRLEK:

http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/karlek


On my national exam in Swedish at high school I wrote about child prostitution, instead of the actual theme ”language- and writing rules”. The reason I wrote about it, and didn’t gave a shit in the actual subject, was simply because I thought child prostitution was a more important topic to address. I got F on the test (fail). My history through school has been very complicated, but it’s a long story. The reason I bring this up is because it feels like if it’s sometime I should do it, it’s now! Musikhjälpen is a week-long live radio and TV broadcast in Sweden, where the mission is to create awareness and raise money for a humanitarian cause. This year’s theme for Musikhjälpen is ”Children are not for sale”. One of the big tragedies of humanity. This year Musikhjälpen is in Umeå. The city I was born and grew up in. I’ll be in Umeå while Musikhjälpen is going on this year. I’ve created a collection box for Musikhjälpen called ”Love.” You voted what the collection box would be named and the alternative ”Love” got the most votes. This isn’t my collection box, it belongs to you, everyone else and me. Contribute!

 

CLICK ON THE LINK TO CONTRIBUTE TO MUSIKHJÄLPEN THROUGH THE COLLECTION BOX LOVE:

http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/karlek