DAILY. LOVE

Iphone Photo

 Hej! 💗 Kollade ni på One Love Manchester? Det var så
vackert. Jag önskar att världen alltid var så kärleksfull. Vilken
värld. Men vi går närmare mot det med händelser som One Love
Manchester. All credit till Ariana Grande och dom människor
som skapade 
konserten. Det är stort att se alla människor som kom
tillbaka till 
Manchester. Det är att visa stort mod! Alla borde
se konserten. 
Jag skrev om music power och modet av att visa sina
känslor i mitt senaste blogginlägg.
 > Det är ni som vågar öppna
era hjärtan 
som löser upp alla sår och frigör kärlek i världen. Du
är föredömet 
för en mer kärleksfull värld. Var stolt när
du är den personen.
 Världen kan förändras. Vi kan. Love. ❤️

< Kolla One Love Manchester igen här >


Hello! 💗 Did you saw One Love Manchester? It was so
beautiful. I wish that the world always was that loving. What
a beautiful world. But we’re moving closer to it with happenings like
this. All cred to Ariana Grande and the people who created
the concert. It’s so beautiful to see all the people that came back to
Manchester. That’s bravery! Everybody should see the concert.
I was writing about the power of music and the bravery of showing
one’s emotions in the last blog post. > It’s you who open your
heart that dissolves wounds and releasing love. You are a role model
of a more loving world. I think that you’re so very brave to do
that. Look at the concert as an example! We can. Love. ❤️

< Check out One Love Manchester again here >

❤️

Shot Fall 16

TRAVEL. VALENCIA

Valencia, Spain

Valencia grundades först som Romersk koloni < Valentia
Edetanorum > under Romerriket. Det var huvudstaden 
av Spanien
år 1812 och mellan 1936-1937. Valencia är nu känt som 
en
metropol med mycket skönhet och rik historia. Det är en kombination

av gotisk, barock, modernistisk arkitektur och så mycket mer. Men
vad står ut mest om man gillar sagor: Många
 byggnader som
syns i sagor om riddare, kungar och drottningar, typiska 
byggnader
från medeltiden. Det här är en plats att söka igenom 
olika
tidsåldrar, på grund av den rika historien i Valencia. Ovan kan vi se
bilder från Virgin Square (den vackraste torget någonsin skådat),
en vegansk restaurang i Russafa och vackra Caro Hotel
.


Valencia was first founded as roman colony< Valentia
Edetanorumduring the Roman Era. It was the capital of Spain
1812 and between 1936-1937. Valencia is now more known as a
metropolitan city with much beauty and rich history. It’s a combination
of gothic, baroque, modernistic architecture, and so much more.
But what maybe stands out the most if one’s likes stories: A lot
of buildings seen in stories about knights, kings and queens, buildings
from the Medieval Era. This is a place to search through different
ages of time, because of the rich history in Valencia. Above you can
see some photos from the Iphone from Virgin Square (the
most beautiful square ever seen on a travel), a vegan restaurant
in Russafa and Caro Hotel in the Old Town.

MUSIC. SELENA GOMEZ

Bad Liar – Selena Gomez

Det känns som att Selena Gomez gör något som är rätt
så ovanligt nu för tiden, att tala så pass öppet om ens välbefinnande
med ett så stort inflytande som henne. Det är modigt. Särskilt
med tanke på hur många ögon som ser på henne! Hon släppte nyligen
hennes nya låt Bad Liar, som är re-blogged här. Musik har
verkligen en förmåga att förstärka ens egna känslor. Så beroende på
vilken musik man väljer att lyssna på så kan man verkligen påverka sitt
humör. Det kan vara en tanke värd att tänka över. I dom flesta
fallen så väljer människor att välja musik beroende på vilka
känslor man redan har. Det är därför det kan vara destruktivt att
bara lyssna på sorgliga låtar när du redan känner dig ledsen, för
att musik har en förmåga att förstärka sina egna känslor. 


It feels like Selena Gomez doing a quite rare thing these
days, to speak openly about her well-being with such a big influence.
It’s brave. Especially with so many eyes watching her. She recently
released her new song Bad Liar, which is re-blogged here. Music has an
effect of touching one’s emotions. So depending on what music you
choosing to listen to you can really affect your mood. That can
be a thought worth thinking of. Usually a lot of people choosing music
depending on what emotions their already having. That’s why it
can be destructive to only listen to sad songs when you already feel
sad, because music has an affect on strengthen emotions.

❤️

🖤

Shot Spring 17

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd