DAILY

DAY

Jag känner att när man gör saker som man älskar att göra så vill man dela det med hela världen, man vill skrika ut det högt. Det är min känsla just nu. Jag var på en butik under förmiddagen och köpte grejer till sången. Andra kanske inte skulle se det som en stor sak, men det är det för mig. Jag firar detta med hela mitt hjärta. När jag började att sjunga igen, efter alla år utan att jag har kunnat att göra det, så kom en del av mig själv tillbaka. Jag önskar att alla skulle kunna göra det man älskar att göra. Det skulle göra människor mycket gladare. Livet är ju en resa dock, så vad som än har hänt tidigare (även om det har varit svårt) är en del av livet. Framtiden är helt oviss och allt är möjligt, om man bara tar ett beslut att inte låta det som har hänt tidigare i ens liv att bestämma framtiden. Man kan såklart använda det också som en tillgång, genom av att använda det för en positiv sak. Men om det bara bidrar till val som varken är till fördel för dig själv eller andra, och som bara orsakar skada, bryt loss. Det finns så många positiva saker som väntar på en där ute i världen, och det börjar med att se alla möjligheter, att vara positiv och att tro o.s.v.


I feel that when you’re doing something that you really love you want to share it with the whole world, you want to scream it out loud. It’s my feeling right now. I’ve been at a music store this forenoon and I’ve bought some stuffs for the singing. People would’t probably see it as a huge thing, but for me it is. I cheer this moment with my heart. When I started to sing again, after all these years when I could’t, a part of me came back. I wish that all people would be able to do what one loves to do. It would make people much happier. Life is a journey though. Whatever has happen in the past (even if it has been hard) is a part of  life. The future is not written yet and everything is possible if you make the decision to not make the past decide your future. Of course you can use the hard times as asset in your life as well, use it for a great purpose, share your story. But if it conduce choices that doesn’t benefit you and anyone else, that only causes
harm, break free from it. It’s so many positive things that waits for your attention out there in the world, and it starts with actually seeing all the possibilities, to be positive, to believe , etc. 

Ett svar till “DAY

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd