TRAVEL. PARIS

Paris, France

Paris. Skönhet i Paris. Helt unik. Arkitektur,
design och mode som ingen annan plats. Tour Eiffel, Musée du Louvre,
Arc de Triomphe, Grand Palais, Notre Dame… Litet urval,
men så välkänt, av de många arkitektoniska sevärdheterna att se
under en visit i Paris. Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent, Isabel Marant, Dior
är bara några modehus som är skapta ur en Parisdröm. Var
designers och modeindustri-folk fortfarande möts upp för att ära
den långa modehistorien i staden som bevaras klassisk men utvecklande.
Gatorna från Tour Eiffel, promenerande längs löv som lämnat
träden och träffat jorden och gatorna, är som att gå längs månen
på en lång saknad skattjakt. Vart kommer det ta oss? Ingen vet.
Men där skönhet ses från hörn till hörn, är det konstigt…
Vart kommer det ta oss? Det är inget ifrågasättande, men enbart en syn på
allt. Vilken underbar värld, men åh, vilket underbart Paris. Det
är helt enkelt en speciell känsla; gatorna i Paris, var
drömmar har blomstrats, var visionerande har aktualiserats.
Var skönhet är bevarad, inte förstörd. Där sinnet finns för
att blomstra drömmar, finns magi för den som söker. 


Paris. Beauty in Paris. Totally unique. Architecture,
design and fashion like no place other. Tour Eiffel, Musée du Louvre,
Arc de Triomphe, Grand Palais, Notre Dame… Simply a small
selection, but so well-known, of the many architectural sights to
visit in Paris. Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent, Isabel Marant, Dior
are just some of the fashion houses sourced from a Paris dream. Where
designers and fashion industry people of the world still meets up for an honouring
of the long fashion history in the city that remains classical but evolving.
The streets from Tour Eiffel, strolling along leaves that left
the trees and hit the earth of the streets, is like walking along the moon
of a long lost treasure hunt. Where will it take us? No one knows.
But while beauty is spotted from corner to corner, there is no wonder…
Where will it take us? There is no questioning, but a mere sight of
everything. What a wonderful world, but oh, a treasures Paris. It’s
simply a special feeling; the streets of Paris, where
dreams have been flourished, where visionary has been actualised.
Where beauty is remained, not destroyed. Where mind come to
flourish dreams, there is magic for one’s who seeks.

TRAVEL. JORDAN

Lost City of Petra, Aqaba & Dead Sea, Jordan

Föreställ dig det mest mirakulösa landskap du någonsin kan se, 
det är Jordanien. The Lost City of Petra bjuder in till en 
antik mystisk värld som vi bara brukar besöka i drömmarna idag. 
Gravar, handgjorda väggar och dörrar som reser sig högt 
upp längs bergen. Mystik, levande, stort. Ord kan inte beskriva det faktiska 
besöket nog. Aqaba är en kombination av lyxhotell, yachter och en annan 
sida som visar en lokal ”riktig” värld. Marknader, traditionell arabisk mat och
folksamlingar i stan. Döda havet är stort, tyst, lugnt, kraftfullt!
Vågor stänker mot bergsväggar och horisonten gömmer sig i en dimma av ett hav.
Varmt som ett andetag i ett område, bara kilometer bort; kallt och snö.


Imagine the most miraculous nature landscape you can possible ever see,
that is Jordan. The Lost City of Petra invites one’s into an
ancient mysterious world who we only usually visits in dreams now days.
Tombs, handcrafted walls and doors that rices up high
along the mountains. Strange, alive, great. Words can’t put the actual visit
into expression. Aqaba’s a combination of luxury hotels, yachts and another
side showing a local ”real” world. Markets, traditional arabic food and gatherings
of humans in town. Dead Sea is big, quiet, calm, powerful!
Waves splashing into mountain walls and the horizon hiding in the fog of an ocean.
Hot like a breath in one area, only kilometers away; cold and snow.

TRAVEL. BERLIN

Berlin, Germany

Berlin i Januari. Där för ett weekend event och Fashion Week.
Tre olika hotell, mode (visningar & Louis Vuitton shopping), konst och mat-
upplevelse. Ett kallt Berlin, men oj, så fascinerande och så mycket att se.
Från fönstret av flygplanet… blicka över moln, middagar, långa
promenader, möta människor, high fashion, historia och så mycket…


Berlin in January. For a weekend event and Fashion Week.
Three different hotels, fashion (shows & Louis Vuitton shopping), arts and
food. A cold Berlin, but oh, so fascinating and so much to see.
From the window of an airplane… watching clouds, to dinners, long
walks, meeting new people, high fashion, history research and so much more.

TRAVEL. VALENCIA

Valencia!
Snart reser jag till Valencia! Det är dags att packa väskan och
sticka till flygplatsen, så snart som möjligt!
Valencia ligger på den östra sidan av Spanien. Vid kusten, var
floden också rinner genom staden. Det är den tredje största staden i Spanien 

efter Barcelona och Madrid. Staden är känd för dess rika kulturella utbud och 
modern arkitektur som Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Googla! Det ser ut som en korsning mellan… ett rymdskepp och en ubåt.
Det finns massor av konstgallerier, mat… tapas är högst upp på listan när en är i Spanien,
parker och museum! Ja… Spanien låter nice! ”Adios” om några veckor! Sol och värme…
Det är snart dags att göra sig bekväm på en flygning och resa till en helt ny stad!
Spanien, spanien, spanienfeber!


Valencia!
Soon I’ll be travelling to Valencia! It’s time to pack the bag and hit the airport, very soon!
Valencia is located in the east part of Spain. Along the coast, where also
the river runs in the midst of the city. It’s the third largest city of Spain after
Barcelona and Madrid. The city is famous for it’s rich cultural sights and modern
architectural buildings such as Ciudad de las Artes y las Ciencias.
I emplore you to google it… It looks like a crossing of a space ship and a submarine. Cool, right?
There’s plenty of art galleries to enjoy, food… of course while in Spain tapas is a requirement,
parks and museums! Well… Spain sounds nice, doesn’t it? ”Adios”… In a few weeks! Sun and heat…
I look forward to get comfortable on the airplane and hit a new city!
Spain, spain, spain fever!

TRAVEL. PARIS

Paris, France

Återupptäcker Paris via bloggen.
”Att göra” i Paris? Ja, kanske det inte är för svårt att hitta på några
idéer egentligen. Att bara gå längs gatorna i Paris är en bra syssla,
då dom många vackra byggnaderna och rosstånden gör så att det känns
som att man befinner sig i en historisk sagodröm.
Men självklart, stor massa utav turisterna åker ju faktiskt till staden
för att se Eiffeltornet! Vad känns inte mer
som en saga än att åka hela vägen upp i tornet (*slottet) och
kolla ut över Paris? Ja… Såklart efter du har tagit en
promenad i den gröna parken (*perfekt klippta gården) nedanför.
Det är inte allt för svårt att visualisera sagodrömmar
när man är i Paris… Det är ju faktiskt Paris vi pratar om!


Re-visiting Paris trough digital media.
What to do while in Paris? Well, it’s not that difficult to find things
to do in Paris. Only strolling down a street seems like a appropriate option, while
the many beautiful buildings and rose booths down the streets make it feels
like you’re living in a fairytale.
But of course after all, a big group of the tourists are visiting the city
to take a look at the great Tour de Eiffel! And what doesn’t seem more
like a fairytale then go all the way up in the tower (*castle) watch
Paris from above? Well… After you’ve taken your
morning walk in the green park (*perfect cut garden) below of course.
It’s not that hard to visualize you’re visit in Paris even
further… After all, isn’t it the city of many’s dreams?

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd