TRAVEL. PERU

Peru, South America

Jag reser snart till ett spansktalande land och det spanska
språket ekar i mitt huvud ”vamos¡” därför känns det aktuellt att
spola bak till en tidigare destination; Tala om landet självt, 
Peru.
Kanske Machu Picchu (en av världens sju underverk)

är den vanligaste kända referensen som folk har till detta land?
Det är inte konstigt alls, faktiskt helt relevant, för vem 
skulle inte tappa
andan av en saga om ett dold slott som blev funnet 
i en förtrollad
skog? Ja, det är typ det som Machu Picchu 
är; En mytisk Inkastad som
hittades högt i bergen, vilande 
bland moln och dolda av träden
av regnskog. Det 
inte bara Machu Picchu som har lämnat spår av hantverk
och mystik, fortfarande finns det höga väggar som stiger upp från
jord som byggdes för årtionden sedan. Att kunna röra vid
historia med händerna är stort när man själv bara har funnits i
inte mer än tjugo år på denna jord. Peru är inte bara ruiner, 
kullersten
och gammalt hantverk av människor. Naturen är rik med
både öken, djungel och berg och med den informationen kan man
föreställa sig att naturen talar för sig själv. Resa till Peru med
flyg ser då ser man Anderna utanför fönstret
och redan då 
vet man; Denna resa kommer att bli grande”.


I will travel to a Spanish talking country soon and the Spanish
language is echoing in my head ”vamos¡” that’s why it feels accurate
to rewind to a previous destination; To speak of the country itself, Peru.
Maybe Machu Picchu (one of the seven wonders of the world)
is the most common known reference people have to the country?
That’s not weird at all, in fact totally relevant, because who would be breath taken
by a story of a hidden castle found in an enchanted forest? Yes, that is
pretty much what Machu Picchu is; An ancient Inca city found high up in the
mountains, resting among clouds and hidden by the trees of the
rainforest. It’s not only Machu Picchu that has left traces of old craftwork
and mystics, still there are walls rising from the earth that was build
decades ago all over. Being able to touch this ancient
world by hand is grande while being mere a child of the world with
only twenty years walking on this earth. Peru is not only ruins, cobblestone
and old craftwork of the human. The nature is rich with deserts, jungles
and mountains and with this information you can imagine
that the nature speak for itself. Travel to Peru by flight then you see
the Andes outside the window of the airplane
and then you know for sure; ”This travel will be grande”.

TRAVEL. SOUTH EAST ASIA

Travel through South East Asia

Några personliga foton från min iPhone från en resa
i Sydostasien. Middagar, pool och spa relax, långa frukostar, optimala
upptäckter av regnskogar, båtturer i mangroveskogar, hav,
med havsbris, djungel, och fria djur. 


Some personal photos from my Iphone from my travel
in South East Asia. Dinners, pool and spa relax, long breakfasts, optimal
exploration of rain forests, boat rides in mangrove woods, oceans,
with sea breeze, jungle fog and free animals beside you.

TRAVEL. PERU

Peru, South America

Jag gjorde en stor resa till Peru för ett halvt år sedan; jag
fick chansen att hike:a i bergen, titta på stjärnorna,
äta underbar mat och träffa människor som jag fortfarande
är vänner av mina! Några minnen som
jag ska och vill hålla i mitt hjärta för alltid. Titta på
bilderna! Är det inte crazy? Tänk
att ha chansen att vandra de bergen varje dag
i ett några veckor. Som jag sa; Jag kommer alltid minnas!
Jag tänkte att jag kunde dela några fler bilder från
Peru (inlägg 1 här) i och med att jag har det. jag hoppas
att älskar det så mycket, mycket som jag gör!


I did a grand travel to Peru a half year ago; where
I got the chance to hike the mountains, watch the stars,
eat wonderful food and meet people I still have
beautiful contact with. Some memories that
I will and want to keep in my heart forever. Look at the
photos! Isn’t the environment just crazy? Imagine
having the chance to hike those mountains every day
for a couple of weeks. As I said; I will always remember!
I thought I could share some more photos from
Peru (previous post here) as I haven’t shared any. I hope
you love it as much, much, much as I do!

TRAVEL. HOTEL ROOM

Hotel Room, Peru, South America 

Room service är sådan lyxig gåva att ge sig själv.
Detta 
är från en resa i Peru, Syd-Amerika. Omgiven av bergen,
örnar, blommor och inka-print i Peru. Jag kan forfarande
känna arom av rosa blommor, luften och doften av hotellet. Ovan
var en stund för att beställa en fin rätt att
njuta av på hotellrummet; för att göra en drömsk resa mer drömsk.
En quinoa pate och apelsin/kanel te.


Room service is such a luxurious treat for oneself.
This is from a travel in Peru, South America. Surrounded by the mountains,
eagles, flowers and inka prints in Peru. I can still feel the
aroma of the pink flowers, air and the scent of the hotel. This
was a moment while ordering a nice dish of food to
enjoy at the hotel room; to make a dreamy travel more dreamy.
A quinoa pate and a pot of orange/cinnamon tea.

TRAVEL. PARIS

Paris, France

Paris. Skönhet i Paris. Helt unik. Arkitektur,
design och mode som ingen annan plats. Tour Eiffel, Musée du Louvre,
Arc de Triomphe, Grand Palais, Notre Dame… Litet urval,
men så välkänt, av de många arkitektoniska sevärdheterna att se
under en visit i Paris. Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent, Isabel Marant, Dior
är bara några modehus som är skapta ur en Parisdröm. Var
designers och modeindustri-folk fortfarande möts upp för att ära
den långa modehistorien i staden som bevaras klassisk men utvecklande.
Gatorna från Tour Eiffel, promenerande längs löv som lämnat
träden och träffat jorden och gatorna, är som att gå längs månen
på en lång saknad skattjakt. Vart kommer det ta oss? Ingen vet.
Men där skönhet ses från hörn till hörn, är det konstigt…
Vart kommer det ta oss? Det är inget ifrågasättande, men enbart en syn på
allt. Vilken underbar värld, men åh, vilket underbart Paris. Det
är helt enkelt en speciell känsla; gatorna i Paris, var
drömmar har blomstrats, var visionerande har aktualiserats.
Var skönhet är bevarad, inte förstörd. Där sinnet finns för
att blomstra drömmar, finns magi för den som söker. 


Paris. Beauty in Paris. Totally unique. Architecture,
design and fashion like no place other. Tour Eiffel, Musée du Louvre,
Arc de Triomphe, Grand Palais, Notre Dame… Simply a small
selection, but so well-known, of the many architectural sights to
visit in Paris. Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent, Isabel Marant, Dior
are just some of the fashion houses sourced from a Paris dream. Where
designers and fashion industry people of the world still meets up for an honouring
of the long fashion history in the city that remains classical but evolving.
The streets from Tour Eiffel, strolling along leaves that left
the trees and hit the earth of the streets, is like walking along the moon
of a long lost treasure hunt. Where will it take us? No one knows.
But while beauty is spotted from corner to corner, there is no wonder…
Where will it take us? There is no questioning, but a mere sight of
everything. What a wonderful world, but oh, a treasures Paris. It’s
simply a special feeling; the streets of Paris, where
dreams have been flourished, where visionary has been actualised.
Where beauty is remained, not destroyed. Where mind come to
flourish dreams, there is magic for one’s who seeks.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd