NEW YORK

 

TRAVEL

PHOTOGRAPHY

 

Bilder från NYC. / Photos from NYC.

MY TRIP

 UPDATE

MY TRIP IN THE U.S. AND ENGLAND

 

Jag är tillbaka i Sverige nu! Den här resan är det bästa jag har gjort i mitt liv efter min resa i Peru. (För er som inte har läst min blogg – Jag har precis kommit hem från USA och England.) Jag vet inte vart jag ska börja! Det känns som att jag har varit så otroligt synkad med precis det som jag vill göra i mitt liv, men hela resan har också varit en överraskande upplevelse i sig. Att resa helt själv, träffa otroliga människor, göra nya saker varje dag och bli överrumplad av äventyr. Jag började resan med en natt i Albany, fortsatte vidare till en liten stad i Massachusetts, vidare till Hudson, sedan New York City och sist London. Vilken rutt! Jag är så otroligt tacksam över alla människor som jag har träffat och möjligheten att genomföra den här resan! Jag kan verkligen inte uttrycka min tacksamhet i ord! När jag var i New York City så bodde jag på ett hotell som låg mitt på Manhattan. Det första jag gjorde när jag kom fram (efter att jag hade installerat mig i mitt lilla hotellrum) var att gå till Time Square, bara för att känna av pulsen i NYC så mycket som möjligt. Om jag gjorde det! Lilla Moa, helt själv, bland alla människor. Det var magiskt! Jag var ute till midnatt redan första kvällen och gick runt på Manhattan. Jag köpte med mig mat från Whole Foods och gick tillbaka till hotellet och åt middag på hotellrummet mitt i natten. Jag har haft ett fullspäckat schema! Från tidig morgon till sen kväll varje dag. För att spola tillbaka tiden så kan jag också säga att jag har haft en av dom bästa födelsedagarna i mitt liv! Tack vare dom människorna som jag spenderade min födelsedag med och det stället som jag var på. Den gratulationen jag fick av dom är den bästa gratulationen jag någonsin har fått! London var också lika fantastiskt som alltid! Jag gick genom Hyde Park till Chelsea från Paddington Station. Jag har aldrig varit i just Chelsea förut. Det var otroligt vackert. Dessutom så var dagen jag kom tillbaka till Stockholm en händelserik dag! Men just det kommer jag förhoppningsvis prata mer om senare. Just nu delar jag mer av den ytliga bilden av resan, men jag kan också nämna att det har hänt mycket på ett djupare plan. Det var en stor resa för mig på många sätt!


I’m back in Sweden now! This trip is the best I’ve done in my life after my trip in Peru. (For those who haven’t read my blog – I have just returned from the United States and England.) I don’t know where to start! It feels like I’ve been so incredibly synchronized with exactly what I want to do in my life, but the whole trip has also been a surprising experience in itself. To travel all by myself, meet incredible people, do new things everyday and become overwhelmed by adventure. I started the trip with one night in Albany, continued on to a small town in Massachusetts, on to Hudson, then New York City and last London. Which route! I’m so grateful to all the people I’ve met and the opportunity to complete this trip! I really can’t express my gratitude in words! When I was in New York City, I stayed at a hotel in the middle of Manhattan. The first thing I did when I arrived (after I had installed myself in my small hotel room) was to go to Time Square, just to feel the pulse in NYC as much as possible. If I did it! Little Moa, all by myself, among all people. It was magical! I was out to midnight already the first night and went around Manhattan. I bought food from Whole Foods and went back to the hotel and ate dinner in the hotel room in the middle of the night. I’ve had a full schedule! From early morning to late night every day. To rewind the time a bit, I can also say I’ve had one of the best birthdays of my life! Thanks to the people I spent my birthday together with and the place I was at. The congratulations I received from them are the best congratulations I’ve ever received! London was as fantastic as ever! I walked through Hyde Park to Chelsea from Paddington Station. I’ve never been to Chelsea in particular before. It was incredibly beautiful. In addition, the same day as I came back to Stockholm was an eventful day! But hopefully I’ll talk about that more later on. Right now I share more of the superficial image of the whole trip, but I can also mention that it has happened a lot on a deeper level as well. It was a great trip for me in many ways!

AROUND THE WORLD

Photos: NYC, Massachusetts & London

TRAVEL

PHOTOGRAPHY

 

Bilder från min resa i USA och England. / Photos from my trip in the U.S. and England.

LET A NEW JOURNEY BEGIN

 

 

TRAVEL

TO THE U.S. AND ENGLAND

 

På Heathrow Flygplats i London just nu. / At Heathrow Airport in London right now.

TRAVEL

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

Interconnection

 

Det är bara några dagar kvar tills jag åker nu! Jag hoppas att ni inte tycker att jag tjatar om det, det är bara väldigt spännande för mig! Allt är bokat och klart, så jag väntar bara in resdagen. Jag har rest ensam ganska många gånger nu (Peru, Frankrike, Tyskland och Portugal) så inga oklarheter inför den här resan! Det är förstås alltid spännande att göra något på egen hand, väldigt uppfyllande också. Det är en sådan grundläggande instinkt som människa att känna att man kan klara sig själv! Om man känner sig lika hemma oavsett var i världen man är så känns det inte så svårt att komma till nya platser. Himlen är likadan överallt, det är samma jord och samma Universum! I grund och botten är allt detsamma, men saker och ting har uttryckt sig i olika former! Därför är man hemma var man än är. För att allt är sammankopplat och att man hör ihop med allt. I vetskap om det, så känner man sig aldrig vilse. Det är som färger! Om man blandar olika färger blir dom tillsammans en och samma färg, men separat uttrycks, manifesteras och upplevs färgerna som olika! Jag och min familj konstaterade igår hur bra den här resan passar mig! Jag ska resa, involvera mig i existentiella frågor, jag ska till New York och London (som jag vill flytta till) och jag ska möjligtvis göra en särskild musikrelaterad sak samma dag som jag är tillbaka i Stockholm! Jag kan berätta mer om det senare, om det blir av. Ett steg i taget! Innan jag åker – Jag funderar på att köpa en polaroidkamera för att fota bilder på resan till bloggen! Vad säger ni? Borde jag?


It’s only a few days left until I’m traveling! I hope that you don’t think I’m talking to much about it, I’m just so exiciting. Everything is booked and ready, so I’m just waiting for the travel day! I’ve traveled alone a couple of times already (Peru, France, Germany and Portugal) so no ambiguities for the travel! Of course, it’s always exciting to do something on you own, also very fullfilling. It’s such a basic instinct as a human to know that you can survive on your own! If you feel home wherever you are in the world it doesn’t feel diffucult to arrive to a new destination. The sky is the same everywhere, it’s the same Earth and the same Universe! In fact, everthing is the same, but has expressed itself in different ways! That’s why you’re at home wherever you are. Because everything is interconnected and you belong with everything! With that knowledge, you never feel lost. It’s like colors! Mixing different colors will make them the one and the same color, but separately, the colors will be expressed, manifested and percieved differenly! Me and my family talked yesterday about how great this trip will fit me! I’ll travel, involve in existential questions, going to New York and London (which I want to move to) and I’ll probably do a music-related thing the same day I’ll come back to Stockholm! I can tell you more about that later, if the opportunity arises. One step in a time! Before I’ll travel – I’ve been thinking of buying a polaroid camera so I can post photos at the blog from the trip! What to you say about that? Should I?

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd