FASHION. DIOR CRUISE

Photo Source: Indigital.tv/Jonas Gustavsson

Dior Cruise 2018

”My goodness”! (”goddess”). Kollektion är 
allt! Eller vad säger du? Det är en naturdröm. Kollektionen
är som vi ser väldigt ” Vilda Västern”. Showen hölls i
Calabasas i L.A 
där naturliga element av vindar var lika presenterade i
kollektionen som reflekterade på utsidan. Omgiven av berg,
fält av ljust gräs, luftballonger och tält i området av modeshowen.
Och vem vet om man kan föreställa sig en dröm; vilda hästar

som springer över fälten och örnar som flyger i luften. Det var
mycket färg som presenterades i kollektionen, men marken
hade säkert satt prägel på dom många jordnära färgerna

som brun, beige, röd och creme. Väldigt vackert! Dior är så inspirerande!
Maria Gracia Chiuri har verkligen satt sin touch på 
modehuset.
Här är den optimala kombon av ”wildness”, frihet 
och
skönhet? Livets sätt att leva. Kolla in den här länken på Vogue för

att se mer av området (för dig som bokstavligen vill resa
in i 
den här Dior Vilda Västern Sagan?) här


My goodness (”goddess”). This collection is literally
everything! What do you say? It’s an earth dream. The collection
was obviously were wild west. The show was held in Calabasas in L.A
where natural elements of the winds was as much presented in the
collection as reflected on the outside of the nature. Surrounded by mountains,
fields of light grass, hot air ballons and tents of the area
of the fashion show. And who knows if to imagine a dream; wild horses
crossing the fields and eagles seen all over in the air. There was
a lot of color presented in the collection, but of course, the wilderness
and the soil had it’s touch of what was presented with earthy color tones
such as brown, beige, red and creme. Very beautiful! Dior is so
inspiring! Maria Gracia Chiuri has really put her own touch on the
fashion house. Here’s the optimal combination of wildness, freedom
and beauty? The way of life. Check out this link at Vogue to
see more of the location (for you who literally want to transcend
into this Dior Wild West Story?) here

FASHION. CHRISTIAN DIOR FALL

Photo Source: Indigital.tv/Yannis Vlamos

Christian Dior Fall 2017 Ready-To-Wear

Natt, måne och blåa färger födda från himlen. Christian
Dior för hösten 2017 flyttar oss in i ett hav av harmoniska vågor.
Som bekant har Maria Gracia Chiuri (creative director) varit väldigt framåt
med uttalande och budskap om jämställdhet, som 
vi såg i Marias debut kollektion för Dior där hon lierade 
”We Should All Be Feminists” (som tryck på en t-shirt) offentligt med
modehuset på sin debutshow. Maria sa för denna show ”Jag måste prata till
årtusendet och förstå denna generation, för att jag vill
stödja dom.” Med inspiration från mitten av århundradets
uniform, men med avsikt att höja uniformens historia, 
hitta vad som är dagens uniform och inbjudan att skapa sin
egen uniform. Om du gillar färgen blå, så att säga, haha.
Men man måste se bortom det mest framträdande (blå) för att hitta 
dom subtila detaljerna. Och i denna kollektion finns det. Christian 
Dior är tillsynes klassisk. Men, ingen tvekan om gåtor.


Night, moon and blue colors born from the sky. Christian
Dior for Fall 2017 is moving us into an ocean of harmonic waves.
As known Maria Gracia Chiuri (creative director) has been very forward
with statement and empowerment of equality, as we saw in Maria’s
debut collection for Dior where she aligned the the slogan
”We Should All Be Feminists” (at a t-shirt) publicly with the fashion
house at her debut show. Maria said for for this show “I need to speak to
the millennials, and understand this generation, because I want
to support them.” With inspiration of the mid-century’s
uniform, but with the intention to raise the story of the uniform,
find what is the uniform of today and the invite to create one’s
own uniform. If you like the color blue, so to speak, haha.
But one must look beyond the most prominent (blue) to find the subtle
details. And in this collection there’s for sure a few. Christian Dior
seemingly is classic. But, no doubt about mystery.

FASHION. LOUIS VUITTON FALL

Collage, Moa Emilia


Photo Source: Indigital.tv/Umberto Fratini

Louis Vuitton Fall 2017 Ready-To-Wear

💗

Musée du Louvre i Paris, Frankrike var platsen där
visningen för Louis Vuitton Fall 2017 Ready-To-Wear
hölls i Mars. Vad som alltid skapar fascination för Louis Vuitton
är det högteknologiska och känslan av framtiden, men
forfarande klassiskt behåll och exceptionell elegans i.e. skönhet.
I Louvre Museum av 17-1800-tal, representerar
modehuset en mix av historisk elegans och futuristisk visionär. Det bjuder
oss in i det bortom tid och rum, finna vad är kollaps, centrum,
mötesplats? Nicolas Ghesquiére, creative director, säger ”Idag, när
vissa människor vill få oss att tro att gränserna
är starkare och starkare, jag tror mode alltid brutit dom
gränserna. Särskilt i Paris—det är landet av utländska designers;
det är multikulturellt. Vara i Louvren där alla är välkomna, var det inte är
gräns på kultur, nationalitet, är ett starkt budskap.”


Musée du Louvre in Paris, France was the location for Louis
Vuitton Fall 2017 Ready-To-Wear fashion show that was
held in March. What always keep a fascination of Louis Vuitton
is the highly technological and modern touch and sense of future, but
still classical and exceptional elegans e.i. beauty.
In the Louvre Museum of 17-18th century, the fashion house
representing a mix of historical elegans and futuristic visionary. This invites
us to step beyond space and time, find what is a collapse, centrum,
meeting point? Nicolas Ghesquiére, creative director, said “Today, when
some people make us want to believe that the frontiers
are stronger and stronger, I think fashion has always broken those
frontiers. Especially in Paris—it’s the land of foreign designers;
it’s so multicultural. Being in the Louvre where everyone is welcome, where there
is no limit of culture, of nationality, is a strong message.”

FASHION. DOLCE & GABBANA

Wallet Dolce and Gabbana

Här är min plånbok från Dolce and Gabbana. Jag tog en snapshot av den
mitt här och nu i stunden med min Iphone, för att dela en av mina favoritstuffs.
Jag blir glad av dom vackra citronerna! Jag drömmer mig till Italien, citronträd
och oljemålningar. I love, love, love it! Dreams become real!

Detta är inte exakt samma modell, men väldigt nära: Kolla in den här


This is My favorite wallet from Dolce and Gabbana. I took a quick snapshot
of it here and now in My present moment, to show you guys one of my favorite
material stuffs. I become happy by looking at the lemons, it brings me
to Italy in Mind, lemon trees and oil paintings. I love, love, love it! Dreams become real!

This is not the exact same model, but very close to it: Check it out here

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd