UPDATE

UPDATE

MY SUMMER, THE MOON, SUN AND THE STARS

 

Jag har spenderat tid i min mormors sommarhus i den Norra delen av Sverige dom senaste dagarna. Det är dom mest stilla dagarna jag har under ett helt år. Jag spenderar alltid några få dagar där varje sommar. Det enda jag är omringad av där är naturen. Jag vill ha mening i mitt liv och vill att stora saker ska hända. Men att vara där är att upptäcka att det inte behöver betyda att göra saker hela tiden, det är också att vara i stunden. Ta tid att uppskatta livet, sig själv och allt som man har omkring sig. Som naturen, träden, havet, blommorna, djuren, vinden, solen, månen och stjärnorna o.s.v. Vid det har laget har nog många av er förstått att jag gillar att vara på nya platser i världen. Jag älskar att vara i det okända och ha ett stort liv. Men att hitta det stora i saker som människor anser vara litet är en av dom bästa upptäckterna. Att hitta uppskattning för allt som är, det enkla och det extravaganta, saker som man är van att se och saker som man aldrig har sett förut. Att inse att allt är stort och magiskt i livet. 


I have spent time in my grandma’s summer house in the Northern part of Sweden the last couple of days. It’s the most still days I have the whole year round. I always spend a few days there every summer. The only thing that I`m surrounded by at that place is nature. I want to have purpose in my life and I  want to make things happen all the time. But being there is to experience that meaning doesn’t have to be doing things all the time. It’s to be in the present moment, to take time to appreciate life, yourself and the abundance that you’re surrounded by. Like everything in the nature, the trees, the ocean, the flowers, the animals, the wind, the sun, the moon and the stars, etc. At this moment I believe that you have understood that I like seeing new places around the world. I love being in the unknown and have a big life. But to find abundance in things that people perceive as small is the greatest discoveries. Find love in everything that is, the simple and the extravagant. To realise that all is magnificent in life. 

ABOUT ME

UPDATE

WHO I AM

 

Vem är jag? Ni vet att jag har talat mer öppet om mig på min blogg i mina senaste inlägg. Jag varit supernoga att hålla min integritet och har inte viljat att någon ska känna mig. Men jag känner att jag ska vara mer mig själv nu. Vem är jag? Jag heter Moa. Jag växte upp i den Norra delen av Sverige. Jag har studerat musik i sex år. Jag har dansat mycket. Balett var min favorit till dansklass. Jag gillade inte att plugga i skolan. Jag gillar inte att bli tvingad att göra saker. När jag var liten brukade jag sätta ihop shower med mina kusiner. En kombination av teater, musik och dans. Jag är ett stort Harry Potter fan. När jag är på bio vill jag sitta nära filmduken. Det är för att jag vill komma in så mycket i historian som jag kan. Jag har alltså en stor fantasi. Jag tror att jag skulle passa så mycket bättre i Harry Potter världen än i den här världen. Jag har rest mycket när jag växte upp. Mina favoritplatser jag har varit på i världen är Peru, Kina och Zanzibar. Det har varit viktigt att lära om hur den mänskliga historian ser ut och varför det har varit och så mycket våld, krig och misshandel. Därför vill jag jobba hårt för att bli den bästa personen jag kan i mitt liv. Mening är väldigt viktigt. Jag söker djup. Sanning. Jag vill att livet ska vara stort. Jag älskar musik. Mina favoritartister just nu är Ariana Grande och Camila Cabello. Jag tycker att Camila har en ovanlig förmåga att förmedla känslor vilket jag är mycket inspirerad av. Om ni inte har lyssnat på ”I Have Questions” av Camila så kan jag rekommendera det. Jag älskar natur och djur. Jag älskar människor som bryr sig. Jag strävar alltid att utvecklas själv att bli så ljus och hel jag kan bli. Största förändringen man kan göra för världen är att förändra sig själv först. Inte peka ut hur alla andra ska förändra sig hela tiden. Allt startar inifrån. Okey så detta är en liten beskrivning av vem jag är.


Who I am? You know that I have spoken with depth for the first time at my blog ever in my recent posts. I’ve been really anxious about my integrity and haven’t wanted anyone to get to know me. But now I feel an urge to be myself for the first time. So who Am I? My name is Moa. I grew up in the Northern part of Sweden. I’ve studied music for six years. I have danced a lot. Ballet was my favourite dance class. I didn’t like to study in school. I don’t like to be forced to do things. When I was a kid I loved to create shows with my cousins. With a combination of theatre, music and dance. I’m a huge Harry Potter fan. When I’m at the cinema I want to sit very close to the screen. That’s because I want to be as inside a story as possible. Obviously I have good fantasy and imagination. I believe I would fit so much better in the Harry Potter world than this world. I traveled a lot when I grew up. Some favourite places on Earth I’ve been to is Peru, China and Zanzibar. It has been very important to get to know the human history and why the human history has been filled with so much violence, war and abuse. That’s why I work at myself a lot, to be the best as I can be. Purpose is important. I seek depth. Truth. I want life to be big. I love music. My favourite artists’ right now is Ariana Grande and Camila Cabello. I think that Camila has a rare capability to mediate emotions which I’m very inspired by. If you haven’t listened to ”I Have Questions” by Camila I can recommend that you do. I love nature and animals. I love people who care. I always strive to develop myself to be as much light and love I can be. The greatest change you can do for the world is to change yourself. Not point out how other people should change all the time. It starts from the inside. Okey so this is a small summary of who I am.

PURPOSE

För 3 år sedan fick jag en förfrågan om att börja blogga för en bloggportal. Det var en svår tid i mitt liv och jag visste inte vad jag skulle göra. Att börja blogga var en gåva för att jag fick något att jobba för då. Jag är väldigt tacksam att jag har haft detta att dedikera mig åt dom senaste åren. Att se brister i text och bild varje dag är lärorikt men svårt. För att man får följa sin egen resa. Det har varit viktigt att inte låta människor lära känna mig genom min blogg. Jag har varit väldigt selektiv gällande vad jag har valt att skriva på min blogg. Men när jag började att sjunga igen för några veckor sedan, kändes det som att det jag har skrivit på min blogg är inte det jag vill göra. Det är inte jag, det är inte på riktigt. Jag söker forfarande efter vad det är jag ska göra. För är det något som är en gåva, då är det livet. När man måste gå igenom svårigheter så får man erfarenheter, och när man har gått igenom dessa saker, så blir man man en mer rik person som kan använda sig av det i sitt liv. Jag har ingen intention att sjunga och musik måste vara mitt purpose. Jag älskar att göra det. Och det är det viktigaste. Jag kan inte förklara med ord hur tacksam jag är att börja göra det igen. Inget gör mig så lycklig och hel som det. Jag är en mer öppen till det nu. Och är det något som jag vill önska andra så är det att inte tappa hopp att bli hel och göra det man älskar att göra.


3 years ago I got an offer to start blog for a blog platform. It was a difficult time in my life and I didn’t know what to do at that time. To start blog was a blessing because I got something to work for. I’m really grateful that I got something to dedicate myself to the last couple of years. To see the flaws in text and photos everyday is learning but also really tough. Because you get to follow your journey. It’s been important to me to not get people to know me through my blog. I’ve been very selective of what I’ve shared at my blog. But when I started to sing again a few weeks ago, I suddenly felt that the things that I’ve been writing about is not what I want to do. It’s not me, it’s a shell. I still search for it, what my truth is. If there’s something that is a gift, it’s life. When you are forced to face hard times, you receive wisdom, and when you have faced that, you’re a more rich person who can use the wisdom in your life. I have no intention that to sing and music must be my purpose. I just love to do it myself. It’s the most important. I can’t even express with words how grateful I am to get to do it again. Nothing makes me more happy and whole then that. I’m more open to it now. And if it’s something that I want to wish for others it’s to never loose the hope to heal and to do what you love to do.

COPENHAGEN FASHION WEEK

Invite-FashionCopenhagen Fashion Week

Hej från runway:en på Thorvaldsen Museum i Köpenhamn för Fashion Hong Kong – Köpenhamn Fashion Week. Tog ett flyg under för-/eftermiddagen från Sthlm till Köpenhamn för att göra några saker här under Fashion Week!


Hello from the runway at Thorvaldsen Museum in Copenhagen for Fashion Hong Kong at Copenhagen Fashion Week. I took a flight this for-/afternoon from Sthlm to Copenhagen to do some things here during Fashion Week.

ENTER THE WORLD OF KARL

_dsc2282_r

30092016-ak9i8793

_dsc2196_r

_dsc2191_r

_dsc2237_r

_dsc2214_r

_dsc2200_r

_dsc2222_r _dsc2262_r

video-3

_dsc2273_r

Photo 2, 6-9 JC PIERI

Karl Lagerfeld Head Office and Store in Paris