GET TO KNOW ME TAG

Photo: Baby Moa

UPDATE

Question/Answer

 

1. Vad är din favorit resedestination?

Kenya! Jag har varit där flera gånger, jag bor alltid på samma hotell och jag har vänner där.

2. Vad är ditt favoritminne från din barndom?

Skolloven! Jag älskade att komma bort från skolan och kunna vakna upp och göra det jag ville.

3. Vad är ditt favoritsnacks?

Bananchips från Renée Voltaire. Besatt!

4. Vad är på toppen av din bucket list?

Jag vill bo jättenära naturen under en tid, helt autentiskt! I berg, savann eller djungel.

5. Vad har du talang för?

Jag lär mig filmrepliker väldigt lätt, så jag quotar ofta replikerna ut högt när jag ser filmer.

6. Vad är din favorit musikgenre?

Klassik musik, Pop/R&B och EDM.

7. Vad är ditt favoritcitat?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. Det har följt mig genom åren.

8. Vem är den första personen som du ringer om något roligt har hänt?

Min syster! Men vi kan också ringa varandra (utan att prata) bara för att ha varandra i luren. Haha!

9. Vem är din favorit skådespelare?

Alicia Vikander.

10. Vad skulle du säga till ditt yngre jag om du kunde det?

Jag skulle vilja säga till alla yngre människor att tro på sig själva!


1. What is your favorite travel destination?

Kenya! I’ve been there several times, I always stay at the same hotel and have friends there.

2. What is your favorite childhood memory?

The school holidays! I loved the freedom and wake up and being able to do what I wanted.

3. What is your favorite snack?

Banana chips from Renée Voltaire. Obsessed!

4. What is at the top of your bucket list?

I want to live close to nature for some time, completely authentic! In the mountains, savannah or jungle.

5. What is something you are gifted at?

I’m learning movie lines very easily, so I often quote lines out load while watching movies.

6. What is your favorite music genre?

Classical music, Pop/R&B and EDM.

7. What is your favorite quote?

”In dreams we enter a world that’s entirely our own” – J.K. Rowling. It has followed me over the years.

8. Who is the first person you call when something exciting happens?

My sister! But we can also call eachother (without talking) just to have each other in the phone!

9. Who is your favorite actor?

Alicia Vikander.

10. If you could give your younger self any advice what would it be?

I would like to say to all young people to believe in themselves!

TRAVEL

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

Interconnection

 

Det är bara några dagar kvar tills jag åker nu! Jag hoppas att ni inte tycker att jag tjatar om det, det är bara väldigt spännande för mig! Allt är bokat och klart, så jag väntar bara in resdagen. Jag har rest ensam ganska många gånger nu (Peru, Frankrike, Tyskland och Portugal) så inga oklarheter inför den här resan! Det är förstås alltid spännande att göra något på egen hand, väldigt uppfyllande också. Det är en sådan grundläggande instinkt som människa att känna att man kan klara sig själv! Om man känner sig lika hemma oavsett var i världen man är så känns det inte så svårt att komma till nya platser. Himlen är likadan överallt, det är samma jord och samma Universum! I grund och botten är allt detsamma, men saker och ting har uttryckt sig i olika former! Därför är man hemma var man än är. För att allt är sammankopplat och att man hör ihop med allt. I vetskap om det, så känner man sig aldrig vilse. Det är som färger! Om man blandar olika färger blir dom tillsammans en och samma färg, men separat uttrycks, manifesteras och upplevs färgerna som olika! Jag och min familj konstaterade igår hur bra den här resan passar mig! Jag ska resa, involvera mig i existentiella frågor, jag ska till New York och London (som jag vill flytta till) och jag ska möjligtvis göra en särskild musikrelaterad sak samma dag som jag är tillbaka i Stockholm! Jag kan berätta mer om det senare, om det blir av. Ett steg i taget! Innan jag åker – Jag funderar på att köpa en polaroidkamera för att fota bilder på resan till bloggen! Vad säger ni? Borde jag?


It’s only a few days left until I’m traveling! I hope that you don’t think I’m talking to much about it, I’m just so exiciting. Everything is booked and ready, so I’m just waiting for the travel day! I’ve traveled alone a couple of times already (Peru, France, Germany and Portugal) so no ambiguities for the travel! Of course, it’s always exciting to do something on you own, also very fullfilling. It’s such a basic instinct as a human to know that you can survive on your own! If you feel home wherever you are in the world it doesn’t feel diffucult to arrive to a new destination. The sky is the same everywhere, it’s the same Earth and the same Universe! In fact, everthing is the same, but has expressed itself in different ways! That’s why you’re at home wherever you are. Because everything is interconnected and you belong with everything! With that knowledge, you never feel lost. It’s like colors! Mixing different colors will make them the one and the same color, but separately, the colors will be expressed, manifested and percieved differenly! Me and my family talked yesterday about how great this trip will fit me! I’ll travel, involve in existential questions, going to New York and London (which I want to move to) and I’ll probably do a music-related thing the same day I’ll come back to Stockholm! I can tell you more about that later, if the opportunity arises. One step in a time! Before I’ll travel – I’ve been thinking of buying a polaroid camera so I can post photos at the blog from the trip! What to you say about that? Should I?

INSTAGRAM

 

DIGITAL MEDIA

 

Update on Instagram
Head to my Instagram: @moaemilias

DREAM

 

UPDATE

make your dreams come true

 

Som ni vet så ska jag till USA i Oktober! Jag har precis fått reda på att jag inte bara ska till USA, utan jag kommer att mellanlanda i England på vägen tillbaka till Sverige, så jag kommer att stanna i London också. Jag ska till Massachusetts, New York och London! Jag vill inte bo här i Sverige egentligen, jag vill verkligen åt något större. Egentligen är jag öppen inför att flytta vart som helst, oavsett om det är till Asien, Afrika, Europa, Amerika eller någon annanstans. Men, jag har alltid dragits till New York och London, så därför känns det extra speciellt att göra den här resan! Jag har stora drömmar! Jag skulle aldrig backa för saker som känns stora och spännande, utan det gör mig snarare sporrad. Jag gillar känslan av att vara nervös för att då vet jag att jag lever! Det är storheten som gör mig! Jag upplever inte att det är dom stora sakerna som är skrämmande utan det är det enkla livet som skrämmer mig. Man vill inte stagnera, så känner jag i alla fall. Till alla er som någon gång har funderat på att göra något stort: Låt dig inte stoppas! Jag tror att man ofta växer upp med människor som har mindre tro på mirakel än en själv och att det ofta stoppar en själv från att våga drömma. Har man en dröm så har man det, låt inte någon ta det från dig! Jag tror att alla människor har en förmåga att nå sina drömmar! Om man bara är helt säker på det man vill, tillåter sig att ta hjälp av andra, tror på mirakel, befriar sig från mentala, emotionella och spirituella blockeringar och tror på sig själv. Jag tror att en av dom viktigaste faktorerna för att kunna nå sina drömmar är att ha fantasi! Men det är ett verkligen ett problem omkring det området idag, för att vi lär oss som barn att man ska sluta fantisera vid en viss ålder, för att man tydligen ”är för gammal för det” enligt vissa, så många tappar den förmågan! Man stoppar drömmar som hade kunnat besannats! Man blir aldrig för gammal för att fantisera! Det handlar inte bara om individuella drömmar heller, det är så mycket större än så. I en värld av så mycket förstörelse så måste vi drömma en bättre värld till verklighet! Med det menar jag att, i en värld av miljöförstörelse, krig, våld och fattigdom så måste vi kunna visualisera en hel värld med fred framför oss, för att vi ska kunna tro att tillsammans så kan vi manifestera det! Det börjar med förmågan att fantisera. Till alla vuxna: Avbryt aldrig barn från att drömma! Det kan vara framtidens största hopp!


You probably know that I’m going to the U.S in October! I’ve recently got to know that I will not only go to the States, I’m going to have a stopover in England on the way back to Sweden, so I’ll stay in London for a while as well. I’m going to Massachusetts, New York and London! I actually don’t want to live here in Sweden, I want something bigger! I’m open for anywhere, either Asia, Africa, Europe, America or somewhere else. But, I’ve always been attracted towards New York and London, so I feel extra excited for this trip! I have big dreams! I would never back away from something that feels big and exciting, I’m rather encouraged by it. I like the feeling of being nervous because it makes me feel alive! The greatness makes me! I don’t experience the great things as frightening, I’m more afraid of having a simple life. You don’t want to be stuck, that’s how I feel at least. To all of you that has ever felt that you want to do something great: Don’t let anything stop you! Many people often grow up with people who don’t share the same belief in miracles as you do, and it often stops you from dreaming as big as you could do. If you have a dream then you have it for a reason, so don’t let anyone take it away from you! I believe that every human has the ability to achieve your dreams! Only if you’re totally sure about what you want, allow yourself to receive help from other people, believe in miracles, free yourself from mental, emotional and spiritual blocks and believe in yourself. I think that one of the main factors to achieve your dreams is by visualization. But it’s an obstacle around that area today, because many people learn as children to stop use their imagination by a certain age, because according to some people you get too old to use your imagination, so many people have lost that ability! That’s how you prevent possibilites to become actualites! You’re never to old for imagination! It’s not just about your own individual dreams, it’s actually so much bigger than that. Because in a world of so much destruction, we must dream a better world into being! With that, I mean, that in a world of climate damage, war, violence, poverty and cruelty, we must visualize a whole world of peace, so that we actually believe that together we can manifest a reality like that! It starts with the imaginary ability. To all adults: Never interrupt a child’s imaginary world! it might be the greatest hope for the future!

VIBRATION

UPDATE

Dance and music

 

Jag har börjat att se på den nya säsongen av programmet ”So You Think You Can Dance”. Det är ett program som jag har följt under åren (särskilt tidigare, kanske inte lika mycket dom senaste åren). Jag blir inspirerad! På den nivån att jag flyttar undan möbler i vardagsrummet och börjar att dansa själv. Som kanske några av er vet så har jag dansat mycket i min uppväxt! Som mest hade jag nog sex eller fler dansklasser under en vecka. Balett och modernt var mina favorit dansstilar! Det är några av mina bästa minnen från högstadiet! Att jag och mina kompisar typ bodde på dansskolan! Jag började att dansa när jag var sex år. Jag kände inte någon som dansade till en början, så jag var helt själv på klasserna och uppvisningarna, men som jag drömde om att vara ”en av dom” som dansade mest, och så blev det också senare! Det var när jag började i högstadiet och jag lärde känna fler som dansade. Plötsligt så var det jag som sydde kläder till dansuppvisningar, käkade mat på dansskolan, hade flera dansklasser i rad och dansade balett i tåskor osv! Det är verkligen bland det roligaste jag har gjort efter musiken! Jag kände inte så mycket prestation inför att dansa utan det var bara alltid roligt! Jag har alltid älskat klassisk musik och den typen av musik och balett hör ju ihop. En av mina favoriter i musikväg är pianisten Yiruma. Många vet säkert vem han är från låten ”River Flows In You”? Jag brukade kolla på tutorials på Youtube och försöka lära mig hans låtar när jag var liten. Jag började faktiskt att spela piano innan jag började att sjunga. Jag har inte spelat så mycket piano och jag har aldrig varit jättebra på det. Jag har kunnat spela ackord, men inte mer än så. Men! Plötsligt när jag satte mig ner vid mitt piano för första gången igen på tre år (samma veva som jag började att sjunga igen) så kunde jag improvisera! Det tycker jag säger mycket om vikten av att jobba med sitt inre och att den personliga utveckligen även utvecklar sina förmågor och saker som man utför! Ha mer tillit till livets gång! I min själ är jag en ballerina! Jag har bara alltid varit en människa som älskar att stå på scen! Oavsett om det gäller dans, musik eller annat! Det är jag!


I’ve started to watch the new season of the show ”So You Think You Can Dance”. It’s a show that I’ve been following since the start (especially the first seasons, maybe a bit less the last seasons). I’m inspired! At a level that it makes me to move furnitures in the living room and I start to dance all by myself. As some of you know I’ve danced a lot throughout my life! I was taking six or more dance classes in one week at most. Ballet and contemporary was my favourite dance styles! It’s some of the best memories that I have from secondary school! That me and my friends always hanged out at the dance school. I started to dance when I was six years old. I didn’t knew anyone that danced at that time, so I was all by myself at the classes and the shows, but I wanted to be ”one of them” that danced the most, and that became my reality later on! It was when I started secondary school and got to know more people that danced. Suddenly, I was the one that sewed clothes for the shows, ate dinner at the dance school, had different dance classes in a row and danced ballet in pointe shoes! It’s one of the most enjoyable things I’ve experienced after the music! I didn’t relate dancing with anxiety, it was just always very fun to dance! I’ve always loved classical music, and that type of music and ballet belong together. One of my absolute favourites in a musical matter is the pianist Yiruma. Many of you may know him by the song ”River Flows In You”? I used to watch tutorials at Youtube and learn how to play his songs when I was a kid. I actually started to play piano before I started to sing. I haven’t played much piano, and I’ve never been so good at it. I’ve played by chords, but not more than that. But! Suddenly, when I sat down by my piano for the first time again in three years (the same period as I started to sing again) I could improvise! I think that says a lot about the importance to work on your inner self and that developing as a person also develops your abilities and things that you do! To trust more in the life process! I’m a ballerina in my soul! I’ve always just been a person who loves to be on the stage! Regardless if it’s dance, music or something else! It’s who I am!