FASHION WEEK

Grand Hotel Stockholm

Naim Josefi SS18

Front Row at Newhouse


Newhouse SS18

Before meeting with Veckorevyn

At Grand Hotel


LIFE

FASHION WEEK IN STOCKHOLM

 

På Fashion Week i Stockholm / At Fashion Week in Stockholm

UPDATE

UPDATE

GOING TO THE U.S

 

I slutet av Augusti så ska jag till Stockholm för att vara med nära och för att jobba. Fashion Week är snart också. I Oktober (om allt går som planerat) så ska jag till USA själv. Det är inte spikat än men jag delar det här i alla fall, för det är centralt i mitt liv just nu. Ibland vet man bara att man är på rätt spår och det här känns så rätt. I vanliga fall brukar jag vänta med att prata om saker och ting innan jag vet helt säkert att det kommer att bli av, men jag vill dela det här nu. Jag ska till den Östra sidan (om allt går som det ska alltså). Jag har inte varit i USA mycket överhuvudtaget, så det känns så coolt att fara dit i så fall och se mer. Jag är ivrig för allt som jag har planerat och jag njuter och uppskattar varje dag mer och mer. Det känns så viktigt att stanna upp och se vad man är med om hela tiden, att inte ta saker för givet. Om man är medveten om alla steg man tar och uppmärksammar det så blir allt så mycket roligare och bättre. Jag känner att det är så det är för mig i alla fall! Att det är viktigt att vara så tacksam man bara kan.


In the end of August I’m going to Stockholm to spend time with close ones and to work. Fashion Week in Sweden starts soon as well. In October (if everything turns out as planned) I’m going to the U.S by myself. It’s not settled yet, but I’m sharing it here anyway because it’s the most accurate thing in my life right now. Sometimes you just know that you’re on the right path, and I feel so good about this area. Usually I wait to speak about things before I know for sure that it’s going to happen, but I want to share this. I’m going to the East Coast (if everything turns out as planned). I haven’t spend much time in the U.S at all, so I feel very blessed to go there to see more. I’m happy for all that I have planned for and I enjoy everyday more and more. It’s important to take a break and to really feel and appreciate everything that are happening to you. To not take things for granted, you know. If you’re aware of the steps that you’re taking everything becomes much more enjoyable and fun. The importance of being grateful!

DAY

 From Instagram @moaemilias

UPDATE

UPDATE

MY SUMMER, THE MOON, SUN AND THE STARS

 

Jag har spenderat tid i min mormors sommarhus i den Norra delen av Sverige dom senaste dagarna. Det är dom mest stilla dagarna jag har under ett helt år. Jag spenderar alltid några få dagar där varje sommar. Det enda jag är omringad av där är naturen. Jag vill ha mening i mitt liv och vill att stora saker ska hända. Men att vara där är att upptäcka att det inte behöver betyda att göra saker hela tiden, det är också att vara i stunden. Ta tid att uppskatta livet, sig själv och allt som man har omkring sig. Som naturen, träden, havet, blommorna, djuren, vinden, solen, månen och stjärnorna o.s.v. Vid det har laget har nog många av er förstått att jag gillar att vara på nya platser i världen. Jag älskar att vara i det okända och ha ett stort liv. Men att hitta det stora i saker som människor anser vara litet är en av dom bästa upptäckterna. Att hitta uppskattning för allt som är, det enkla och det extravaganta, saker som man är van att se och saker som man aldrig har sett förut. Att inse att allt är stort och magiskt i livet. 


I have spent time in my grandma’s summer house in the Northern part of Sweden the last couple of days. It’s the most still days I have the whole year round. I always spend a few days there every summer. The only thing that I`m surrounded by at that place is nature. I want to have purpose in my life and I  want to make things happen all the time. But being there is to experience that meaning doesn’t have to be doing things all the time. It’s to be in the present moment, to take time to appreciate life, yourself and the abundance that you’re surrounded by. Like everything in the nature, the trees, the ocean, the flowers, the animals, the wind, the sun, the moon and the stars, etc. At this moment I believe that you have understood that I like seeing new places around the world. I love being in the unknown and have a big life. But to find abundance in things that people perceive as small is the greatest discoveries. Find love in everything that is, the simple and the extravagant. To realise that all is magnificent in life. 

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd