THIS YEAR

📍 BERLIN, GERMANY.

MODEVECKA & HELGEVENT, I BERLIN. / FASHION WEEK & WEEKEND EVENT, IN BERLIN.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

MODEVECKA, I STOCKHOLM. / FASHION WEEK, IN STOCKHOLM.

📍 COPENHAGEN, DENMARK.

MODEVECKA, I KÖPENHAMN. / FASHION WEEK, IN COPENHAGEN.

LÄNKAD PÅ WWW.KARL.COM. / FEATURED AT WWW.KARL.COM.

📍 WARSAW, POLEN.

📍 JERUSALEM, ISRAEL.

📍 TEL AVIV, ISRAEL.

📍 VALENCIA, SPAIN.

BÖRJADE BLOGGA PÅ VECKOREVYN. / STARTED TO BLOG AT VECKOREVYN.

 


📍 UMEÅ, SWEDEN.

BRÄNNBOLLSYRAN. / BRÄNNBOLLSYRAN (MUSIC FESTIVAL).

 

📍 SWEDEN.

SOMMAR I SVERIGE. / SUMMER IN SWEDEN.


STARTADE EN NY YOUTUBEKANAL.
/ STARTED A NEW YOUTUBE CHANNEL.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

MODEVECKA, I STOCKHOLM. / FASHION WEEK, I STOCKHOLM.

📍 ALBANY, NY, U.S.

GJORDE EN RESA HELT SJÄLV. / TRAVELED ALL ALONE.

 

📍 PITTSFIELD, MA, U.S.

FIRADE MIN FÖDELSEDAG. / CELEBRATED MY BIRTHDAY. 🌈

📍 HUDSON, NY, U.S.

📍 NEW YORK CITY, NY, U.S. 

📍 LONDON, ENGLAND.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

MÖTE ANGÅENDE MUSIK. / MEETING REGARDING MUSIC.

📍 STOCKHOLM, SWEDEN.

EVENT FÖR CHANEL. / EVENT FOR CHANEL.

BÖRJADE PLANERA FÖR FLYTT TILL LONDON INFÖR 2018. / STARTED PLANNING TO MOVE TO LONDON IN 2018.

📍 LULEÅ, SWEDEN.

UNDER SLUTET AV ÅRET. / BY THE END OF THE YEAR.

LIFE

YEAR REVIEW

 

 

En summering av mitt år 2017 i bilder! Bilderna jag visar är förstås inte så djupgående, men det har varit saker som har betytt väldigt mycket för mig, som har varit extremt speciellt, har gett mig skratt och tillfört magi. Det har varit ett stort år, både positivt och negativt. Hoppas att ni gillar det! Jag hoppas att ert år har gett er mycket också. Mycket kärlek!


A review of my year 2017 in photos! The photos I show are of course not so deep, but it has been things that have meant a lot to me, that has been extremely special, has given me lots of laughter and added magic. It has been a big year, both positive and negative. Hope you like it! I hope your year has given you a lot as well. Lots of love!

NEW YEAR

Photo: Evelina Rönnbäck

 

LIFE

REFLECT ON THE YEAR

 

 

Det är snart ett nytt år! Jag vill uppmuntra till att ta tid att reflektera över året innan ett nytt år kommer att uppstå. Låt era tankar och känslor kopplade till det här året vandra. Vad har gett dig mycket? Vad vill du uppnå i framtiden? Vad vill du släppa på? Jag vill uppmuntra till att gräva ännu djupare det här kommande året, släppa tunga energier och frigöra drömmar. Vid den här tiden av året är jag vanligtvis väldigt närvarande i mina känslor, jag känner väldigt starkt. Jag kan känna ett slut på saker och ting och början på det nya. Jag tillåter mig att vara i det. Personligen, vet jag att vara i naturen hjälper mig mycket vid den här tiden på året. Jag integrerar detta tillstånd med naturen genom att vara närvarande i detta tillstånd ute i naturen. Den 24:e december, sen natt, skrev jag ner saker jag vill släppa, saker jag är tacksam för och mina drömmar på ett papper, jag tände ett ljus och tog det med mig ut i naturen, satt under himlen, i snön och brände papperet i elden från ljuset. För vissa av er kanske det här resonerar med er, och för andra så kanske det inte gör det överhuvudtaget. Oavsett, för ert eget bästa, så vill jag uppmuntra till att ta en stund för att reflektera över era liv, innan det nya året kommer att uppstå. Jag önskar er ett Gott Nytt År!


It’s soon a new year! I want to encourage you to take time to reflect on the year, before a new year will arise. Let your thoughts and emotions connected to this year wander. What has served your soul this year? What do you want to accomplish in the future? What do you want to let go of? I want to encourage you to dig even deeper this upcoming year, to release heavy energies and unleash your dreams. At this time of the year I’m usually very present in my emotions, I feel stongly. I feel the end of things and beginning of the new. I’m allowing myself to sit in that space. Personally, I know that connecting to nature helps me a lot at this time of the year. I’m integrating this state of being with nature by being present in this state out in the nature. On December 24th, late night, I wrote down things I want to let go of, things I’m grateful for and my dreams on a piece of paper, I lit a candle and brought it with me out into nature, sat under the sky, in the snow and burned the paper in the fire from the candle. For some of you, this may resonate with you and for others, it may not. Regardless, for your own good, I want to encourage you to take a moment to reflect on your Life, before the new year will arise. I wish you a Happy New Year!

HOLIDAY SEASON

 

 

GOD FORTSÄTTNING! / SEASON’S GREETINGS!

 

 

ADVENTURE

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

I’M GOING TO MOVE IN 2018

 

 

Hej! Jag hoppas att ni mår bra! Jag la ju upp lite Iphonebilder från min senaste resa på bloggen igår, från början till slut. Från de olika städerna i USA, London och Stockholm. Jag hoppas att ni gillar det ni ser! Att resa helt ensam är så lärorikt och speciellt. På tal om det, jag ska berätta en sak som jag inte har sagt än. Jag kommer förhoppningsvis flytta till London i början av 2018! Jag har velat flytta länge, men ni vet hur det är, allt måste vara på rätt plats. Jag är trots allt tacksam över de senaste åren! Dom har gett mig extremt mycket. Men, nu är det dags! När man ska flytta funderar man såklart på vad som kommer ge en mest. Jag har ju pratat lite om att flytta till Stockholm, men min dröm är ju bl.a. London och New York, inte Stockholm. Däremot tror jag att det hade kunnat ge mig mycket att bo i Stockholm, så vi får se vad som händer efter London helt enkelt. Kom med tankar, jag behöver hjälp! Hur som helst så kommer det här bli ett äventyr och en erfarenhet, vilket jag alltid är på. Häng med här! ♥


Hi! I hope you’re doing well! I posted some Iphone pictures from my latest trip on my blog yesterday, from start to finish. From the different cities in the U.S., London and Stockholm. I hope you like what you see! To travel all alone is so developing and special. Speaking of that, I’ll tell you something I haven’t said yet. Hopefully I’m going to move to London in early 2018! I’ve wanted to move for a great while, but you know how it is, everything must be in the right place. After all, I’m grateful for the last couple of years! It has given me extremely much. But, now it’s time! When you’re going to move, of course you think of what will give you the most. I’ve talked a bit about moving to Stockholm, but my dream is for example London and New York, not Stockholm. On the other hand, I think it could give me a lot to live in Stockholm, so I’ll see what will happen after London. Come with thoughts, I need help! Anyway, it will be an adventure and an experience, and I’m always up for that. Come along here! ♥

VECKOREVYN

 

 

LIFE

MEETING WITH VECKOREVYN

 

 

I förrgår var jag på ett möte (en julfrukost) med VeckoRevyn och VR-bloggarna. Det var så kul! Det var roligt att träffa alla, både teamet och alla bloggare. Jag är så glad över att jag har fått den här möjligheten, att blogga för VeckoRevyn. Jag tror att jag kan lära mig mycket av VeckoRevyn, särskilt i det skede jag är i mitt liv just nu. Jag hoppas att jag kan ge dom något också! Men det kan nog ni svara på bättre än jag, för det är så svårt att tala för sig själv. Jag hoppas det i alla fall! En till sak! Mitt nyårslöfte inför 2018 går att hitta i det nya numret av VeckoRevyn. Det känns både stort och roligt! Tidningen kommer in i butik den 12/12-17! 💖


Two days ago, I had a great meeting with VeckoRevyn and the VR-bloggers. It was so fun! It was nice to meet everyone, both the team and all bloggers. I’m so happy I’ve got this opportunity, to blog at VeckoRevyn. I believe that I’ll learn a lot from VeckoRevyn, especially at the stage I’m in my life right now. I hope I can give them something too! But you can probably answer that better than me, because it’s so hard to speak about yourself. I hope so anyway! One more thing! You can find my New Year’s resolution for 2018 in the new issue of VeckoRevyn. That feels both great and fun for me! The magazine comes into store (Sweden) 12/12-17! 💖