THANK YOU

 

Hörni. Jag vill bara säga tack. Till er som läser min blogg. Ni gör mig mer peppad
att våga vara mer autentisk. Så, ja, det var det jag vill säga.


Hi guys. I just want to say thanks. To you who reads my blog. You encourage
me to be more authentic. So, yeah, that’s what I want to say.

xx

ME

Vem är jag? Ni vet att jag har talat mer öppet om mig på min blogg i mina senaste inlägg. Jag varit supernoga att hålla min integritet och har inte viljat att någon ska känna mig. Men jag känner att jag ska vara mer mig själv nu. Vem är jag? Jag heter Moa. Jag växte upp i den Norra delen av Sverige. Jag har studerat musik i sex år. Jag har dansat mycket. Balett var min favorit till dansklass. Jag gillade inte att plugga i skolan. Jag gillar inte att bli tvingad att göra saker. När jag var liten brukade jag sätta ihop shower med mina kusiner. En kombination av teater, musik och dans. Jag är ett stort Harry Potter fan. När jag är på bio vill jag sitta nära filmduken. Det är för att jag vill komma in så mycket i historian som jag kan. Jag har alltså en stor fantasi. Jag tror att jag skulle passa så mycket bättre i Harry Potter världen än i den här världen. Jag har rest mycket när jag växte upp. Mina favoritplatser jag har varit på i världen är Peru, Kina och Zanzibar. Det har varit viktigt att lära om hur den mänskliga historian ser ut och varför det har varit och så mycket våld, krig och misshandel. Därför vill jag jobba hårt för att bli den bästa personen jag kan i mitt liv. Mening är väldigt viktigt. Jag söker djup. Sanning. Jag vill att livet ska vara stort. Jag älskar musik. Mina favoritartister just nu är Ariana Grande och Camila Cabello. Jag tycker att Camila har en ovanlig förmåga att förmedla känslor vilket jag är mycket inspirerad av. Om ni inte har lyssnat på ”I Have Questions” av Camila så kan jag rekommendera det. Jag älskar natur och djur. Jag älskar människor som bryr sig. Jag strävar alltid att utvecklas själv att bli så ljus och hel jag kan bli. Största förändringen man kan göra för världen är att förändra sig själv först. Inte peka ut hur alla andra ska förändra sig hela tiden. Allt startar inifrån. Okey så detta är en liten beskrivning av vem jag är.


Who I am? You know that I have spoken with depth for the first time at my blog ever in my recent posts. I’ve been really anxious about my integrity and haven’t wanted anyone to get to know me. But now I feel an urge to be myself for the first time. So who Am I? My name is Moa. I grew up in the Northern part of Sweden. I’ve studied music for six years. I have danced a lot. Ballet was my favourite dance class. I didn’t like to study in school. I don’t like to be forced to do things. When I was a kid I loved to create shows with my cousins. With a combination of theatre, music and dance. I’m a huge Harry Potter fan. When I’m at the cinema I want to sit very close to the screen. That’s because I want to be as inside a story as possible. Obviously I have good fantasy and imagination. I believe I would fit so much better in the Harry Potter world than this world. I traveled a lot when I grew up. Some favourite places on Earth I’ve been to is Peru, China and Zanzibar. It has been very important to get to know the human history and why the human history has been filled with so much violence, war and abuse. That’s why I work at myself a lot, to be the best as I can be. Purpose is important. I seek depth. Truth. I want life to be big. I love music. My favourite artists’ right now is Ariana Grande and Camila Cabello. I think that Camila has a rare capability to mediate emotions which I’m very inspired by. If you haven’t listened to ”I Have Questions” by Camila I can recommend that you do. I love nature and animals. I love people who care. I always strive to develop myself to be as much light and love I can be. The greatest change you can do for the world is to change yourself. Not point out how other people should change all the time. It starts from the inside. Okey so this is a small summary of who I am.

PURPOSE

För 3 år sedan fick jag en förfrågan om att börja blogga för en bloggportal. Det var
en svår tid i mitt liv och jag visste inte vad jag skulle göra. Att börja blogga var en gåva
för att jag fick något att jobba för då. Jag är väldigt tacksam att jag har haft detta att
dedikera mig åt dom senaste åren. Att se brister i text och bild varje dag är lärorikt men
svårt. För att man får följa sin egen resa. Det har varit viktigt att inte låta människor
lära känna mig genom min blogg. Jag har varit väldigt selektiv gällande vad jag har valt
att skriva på min blogg. Men när jag började att sjunga igen för några veckor sedan,
kändes det som att det jag har skrivit på min blogg är inte det jag vill göra. Det är inte jag,
det är inte på riktigt. Jag söker forfarande efter vad det är jag ska göra. För är det
något som är en gåva, då är det livet. När man måste gå igenom svårigheter så får man
erfarenheter, och när man har gått igenom dessa saker, så blir man man en mer rik
person som kan använda sig av det i sitt liv. Jag har ingen intention att sjunga och musik
måste vara mitt purpose. Jag älskar att göra det. Och det är det viktigaste. Jag kan
inte förklara med ord hur tacksam jag är att börja göra det igen. Inget gör mig så lycklig
och hel som det. Jag är en mer öppen till det nu. Och är det något som jag vill
önska andra så är det att inte tappa hopp att bli hel och göra det man älskar att göra.


3 years ago I got an offer to start blog for a blog platform. It was a difficult time in
my life and I didn’t know what to do at that time. To start blog was a blessing because I got
something to work for. I’m really grateful that I got something to dedicate myself to
the last couple of years. To see the flaws in text and photos everyday is learning but also
really tough. Because you get to follow your journey. It’s been important to me to not
get people to know me through my blog. I’ve been very selective of what I’ve shared at my
blog. But when I started to sing again a few weeks ago, I suddenly felt that the things
that I’ve been writing about is not what I want to do. It’s not me, it’s a shell. I still search for
it, what my truth is. If there’s something that is a gift, it’s life. When you are forced
to face hard times, you receive wisdom, and when you have faced that, you’re a more
rich person who can use the wisdom in your life. I have no intention that to sing and music
must be my purpose. I just love to do it myself. It’s the most important. I can’t even
express with words how grateful I am to get to do it again. Nothing makes me more happy
and whole then that. I’m more open to it now. And if it’s something that I want
to wish for others it’s to never loose the hope to heal and to do what you love to do.

BLOG

En av mina största rädslor är att öppna upp mig själv och låta folk känna mig.
Så jag är medveten om att jag inte har varit personlig på min blogg. Jag jobbar på det.
Det är inte så jag vill ha det längre. Det är fortfarande viktigt att vara privat ni vet,
men skillnaden är att jag inte ens velat vara personlig. Så det känns nytt just nu. Jag vill
bara vara mer autentisk. Det känns som att allt är en bluff om man inte är sig själv.
Jag har börjat att ifrågasatta varför jag har en blogg. Jag vill bara göra det som är rätt och
vara sann liksom. Ibland känns det så egoistiskt att ha en blogg där fokus är
på mig själv, så det är också en av anledningarna varför jag inte valt att vara personlig
och skriva mer om andra saker. Men samtidigt så är jag inspirerad av människor
som vågar göra sin egen grej. Jag ser upp till dom! Jag tror att människor borde våga
tro på sig själva mer och våga säga att ”det här vill jag göra”. Jag har alltid velat
göra det som är rätt. Och uppenbarligen så är mening väldigt viktigt för mig. Men jag
funderar på vad som är sant för mig och vad det är jag ska dela. Jag har inget
behov av att försöka vara bättre än någon annan, jag vill bara göra rätt sak liksom.


One of my biggest fears is to open myself up and let people to know me. So I’m
aware that I haven’t been personal at my blog. I’m working on that right now. Because
that’s not the way I want to have it anymore. It’s still important to be private you
know, but the difference is that I haven’t even wanted to be personal. So it’s a very new
phase for me. I just want to be more authentic now. It feels like a waste to not be
yourself. I have started to question why I actually have a blog lately. I just want to do the
right thing and be true. Sometimes if feels so egocentric to have a blog where the
focus is myself, and that’s also a reason why I have choose to not be that personal and
write more about other stuffs. But at the same time I admire people who dare
to just do their thing. I look up to them! I believe people should be proud of themselves
and to be confident and dare to say that ”this is who I am”. I’ve always wanted to
do the thing that is right for me. And obviously purpose is very important to me. But I
think about what to share and what the right thing is for me. I have no desire to
play the game of being better then anyone, I just want to do what’s right you know.

DAILY. LOVE

Iphone Photo

 Hej! 💗 Kollade ni på One Love Manchester? Det var så
vackert. Jag önskar att världen alltid var så kärleksfull. Vilken
värld. Men vi går närmare mot det med händelser som One Love
Manchester. All credit till Ariana Grande och dom människor
som skapade 
konserten. Det är stort att se alla människor som kom
tillbaka till 
Manchester. Det är att visa stort mod! Alla borde
se konserten. 
Jag skrev om music power och modet av att visa sina
känslor i mitt senaste blogginlägg.
 > Det är ni som vågar öppna
era hjärtan 
som löser upp alla sår och frigör kärlek i världen. Du
är föredömet 
för en mer kärleksfull värld. Var stolt när
du är den personen.
 Världen kan förändras. Vi kan. Love. ❤️

< Kolla One Love Manchester igen här >


Hello! 💗 Did you saw One Love Manchester? It was so
beautiful. I wish that the world always was that loving. What
a beautiful world. But we’re moving closer to it with happenings like
this. All cred to Ariana Grande and the people who created
the concert. It’s so beautiful to see all the people that came back to
Manchester. That’s bravery! Everybody should see the concert.
I was writing about the power of music and the bravery of showing
one’s emotions in the last blog post. > It’s you who open your
heart that dissolves wounds and releasing love. You are a role model
of a more loving world. I think that you’re so very brave to do
that. Look at the concert as an example! We can. Love. ❤️

< Check out One Love Manchester again here >

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd