DREAM

I slutet av Augusti så ska jag till Stockholm för att vara med nära och för att jobba. Fashion Week är snart också. I Oktober (om allt går som planerat) så ska jag till USA själv. Det är inte spikat än men jag vill dela det här i alla fall, för det är centralt i mitt liv just nu. Ibland vet man bara att man är på rätt spår och det här känns så rätt. I vanliga fall brukar jag vänta med att prata om saker innan jag vet helt säkert att det kommer att bli av, men jag vill dela det här nu. Jag ska till den Östra sidan (om allt går som det ska alltså). Jag har inte varit i USA mycket överhuvudtaget, så det känns så coolt att fara dit i så fall och se mer. Jag känner att jag är på en bra plats i mitt liv just nu. Jag är ivrig för alla planer som jag har och jag njuter och uppskattar varje dag. Det känns så viktigt att kunna stanna upp och se vad man är med om hela tiden. Att inte ta saker för givet. Om man är medveten om alla steg som man tar så blir allt mycket roligare. Jag känner att det är så för mig. Att vara tacksam för allt som man har.


In the end of August I’m going to Stockholm to spend time with close ones and to work. Fashion Week in Sweden starts soon as well. In October (if everything turns out as planned) I’m going to the U.S by myself. It’s not settled yet, but I want to share it here anyway because it’s the most accurate thing in my life right now. Sometimes you just know that you’re on the right path, and I feel so good about this. Usually I wait to speak about things before I know for sure that it’s going to happen, but I want to share this. I’m going to the East Coast (if everything turns out as planned). I haven’t spend much time in the U.S at all, so I feel very blessed to go there. I’m in a good place at the moment. I’m happy about all that I have planned for and I enjoy everyday more and more. It’s important to take a break and to really feel everything that happening to you. To not take things for granted you know. If you’re aware of the steps that you’re taking everything become more fun. By being grateful for everything that comes to you.

 

DAY

Jag känner att när man gör saker som man älskar att göra så vill man dela det med hela världen, man vill skrika ut det högt. Det är min känsla just nu. Jag var på en butik under förmiddagen och köpte grejer till sången. Andra kanske inte skulle se det som en stor sak, men det är det för mig. Jag firar detta med hela mitt hjärta. När jag började att sjunga igen, efter alla år utan att jag har kunnat att göra det, så kom en del av mig själv tillbaka. Jag önskar att alla skulle kunna göra det man älskar att göra. Det skulle göra människor mycket gladare. Livet är ju en resa dock, så vad som än har hänt tidigare (även om det har varit svårt) är en del av livet. Framtiden är helt oviss och allt är möjligt, om man bara tar ett beslut att inte låta det som har hänt tidigare i ens liv att bestämma framtiden. Man kan såklart använda det också som en tillgång, genom av att använda det för en positiv sak. Men om det bara bidrar till val som varken är till fördel för dig själv eller andra, och som bara orsakar skada, bryt loss. Det finns så många positiva saker som väntar på en där ute i världen, och det börjar med att se alla möjligheter, att vara positiv och att tro o.s.v.


I feel that when you’re doing something that you really love you want to share it with the whole world, you want to scream it out loud. It’s my feeling right now. I’ve been at a music store this forenoon and I’ve bought some stuffs for the singing. People would’t probably see it as a huge thing, but for me it is. I cheer this moment with my heart. When I started to sing again, after all these years when I could’t, a part of me came back. I wish that all people would be able to do what one loves to do. It would make people much happier. Life is a journey though. Whatever has happen in the past (even if it has been hard) is a part of  life. The future is not written yet and everything is possible if you make the decision to not make the past decide your future. Of course you can use the hard times as asset in your life as well, use it for a great purpose, share your story. But if it conduce choices that doesn’t benefit you and anyone else, that only causes
harm, break free from it. It’s so many positive things that waits for your attention out there in the world, and it starts with actually seeing all the possibilities, to be positive, to believe , etc. 

UPDATE

Jag har spenderat tid i min mormors sommarhus i den Norra delen av Sverige dom senaste dagarna. Det är dom mest stilla dagarna jag har under ett helt år. Jag spenderar alltid några få dagar där varje sommar. Det enda jag är omringad av där är naturen. Jag vill ha mening i mitt liv och vill alltid att stora saker ska hända. Men att vara där är att upptäcka att mening inte behöver betyda att göra saker hela tiden, det är också att bara vara i stunden. Att ta tid att uppskatta livet, sig själv och all rikedom som man har omkring sig. Som naturen, träden, havet, blommorna, djuren, vinden, solen, månen och stjärnorna o.s.v. Vid det har laget har nog många av er förstått att jag gillar att vara på nya platser i världen. Det handlar i grund och botten om att vara i det okända och ha ett stort liv. Men att hitta det stora i dom saker som människor anser vara litet är en av dom bästa upptäckterna i livet. Att hitta uppskattning i allt som är, det enkla och det extravaganta, saker som man är van att se och saker som man aldrig har sett förut. Att inse att allt är magnifikt i livet. För att allt bär på samma information.


I have spent time in my grandma’s summer house in the Northern part of Sweden the last couple of days. It’s the most still days I have the whole year round. I always spend a few days there every summer. The only thing that I`m surrounded by at that place is nature. I want to have purpose in my life and I  want to make things happen all the time. But being there is to experience that meaning doesn’t have to be doing things all the time. It’s to be in the present moment, to take time to appreciate life, yourself and the abundance that you’re surrounded by. Like everything in the nature, the trees, the ocean, the flowers, the animals, the wind, the sun, the moon and the stars , etc. At this moment I believe that you all have understood that I like seeing new places in the world. It’s all about being in the Unknown and having a big life. But to find abundance in the things that people perceive as small is the most great discovery. To find love for everything that is, the simple and the extravagant, all the things that you’re familiar with and things that’s new to you. To realise that everything is magnificent in life. 

CHILD

B l a s t  F r o m  T h e  P a s t

PERU

Detta år (sedan ett år tillbaka) har varit det bästa året i mitt liv. Jag är så tacksam att jag var i Peru för ett år sedan. Det var livsförändrande. Jag hade känt att jag ville fara dit i två års tid, så känslan som jag hade när jag for dit var helt galen. En dubbelregnbåge visade sig på himlen samma dag som jag for till flygplatsen. En regnbåge kan vara en vacker symbol om att bättre tider kommer om du är öppen inför det. Jag gillar att vara med mig själv och att upptäcka världen själv, så att jag for till Peru ensam var speciellt. Jag träffade otroliga människor i Peru dock, några av dom bästa mötena jag någonsin har haft. Jag är väldigt glad att jag finner det positivt att vara med mig själv. När man känner att man litar på sig själv och vet att man klarar sig på egen hand. Sedan att jag kom tillbaka från Peru, så har jag fått en starkare kontakt till naturen, vilket är helt underbart. Jag har alltid känt mig lika hemma i Sverige som vilken annan plats i världen, men absolut mest hemma uppe i himlen, på ett flygplan, så att ha mer kontakt till jorden känns fint.


This year (since a year back) has been the best year in my life. I’m very grateful that I got the chance to travel to Peru a year ago. That was life changing. I had felt an urge to go there for two years, so the feeling I had when I was going there was crazy. A double rainbow reviled itself at the sky when I was going to the airport. A rainbow can be a beautiful sign that better days are coming to you if you’re open about it. I like to be with myself and to go and explore the world by myself, so that I did go to Peru alone was nice. I met wonderful people in Peru though, some of the most beautiful meetings with people I have ever had. I’m very happy that I find comfort in being alone. When you you can rely on yourself and know that you can handle things on your own. Since I came back from Peru, I’ve formed a more strong bond to nature, which is amazing. I have always felt as much home in Sweden as any other place in the world, but I’ve felt at most home up in the sky, at an airplane, so to form a bond with the Earth is amazing.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd