DONALD TRUMP – SYMBOL OF THE PAST?

one

Artwork ”One” by Moa Emilia  

Jag kommer att låta kontroversiell när jag säger: Kanske det var rätt? Att Donald Trump vann. Förändring! Förändring på Jorden! Jorden skakar. Kanske var Donald det vi behövde? En extrem, transparent president med skitiga värderingar – Som kommer att skapa reaktion! Revolution? Ja. Vi behöver röster, vi behöver reaktion, vi behöver engagemang så att världen kan bli fri. Vi är vid kanten av dom gamla strukturerna i världen, var en del av denna revolution, ömsa dig från tystnad, förtryck och uråldriga vanor. Representera ditt nya jag, gör din röst hörd. Föds av ljus och stöd! Vi behöver dig, din röst och så kommer svårigheterna från förr att upplösas från denna jord. Hej igen kära fågel, flyg så du kan skina ut över denna jord. Hejdå Donald Trump, symbol för det förflutna.

Rise, like lions after slumber
In unvanquishable number!
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you:
You are many—they are few!” – Percy Shelley

Ps. Jag vill notera att jag inte är en supporter till Donald Trumps värderingar på något sätt och vis.


I may sound controversial when I say: Maybe it was right? That Donald Trump won. Change! Earth change. The earth is shaking. Maybe this was what we needed? An extreme, transparent president with shitty ideas – That makes the people finally react. Revolution? Yes. Stand up for love and fair conscious values, be loud about it. We need voices, we need reaction, we need engagement for the world to finally be set free. We’re on our very edge of the end of old structures, be a part of this revolution, shed yourself from silence, repression and old habits. Represent the new you, make your voice heard. Be born from light and endorsement! We need you, your voice and the struggles from our past will be long gone from this world. Hello dear flying butterfly, you are welcome to find your home in our society. Bye bye Donald Trump, symbol of the past. 

”Rise, like lions after slumber
In unvanquishable number!
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you:
You are many—they are few!” – Percy Shelley

[I founded this quote that a dear friend shared on Facebook last night.]

Ps. I want to make a note that I do not support Donald’s values in any shape or form. 

ART. REQUESTED POST

Artwork Moa Emilia

Upcoming News: Ah! Jag har kollat på en karta där jag kan se i vilka länder folk kollar min blogg och ni finns både i Sverige, övriga Europa, USA och AU nu. Hej Alla! Lite planer då? Jag väntar på att kunna publicera två fräscha inlägg här, har jobbar på ett inlägg med ett samarbete som jag är så sjukt glad och stolt över att göra och även en ny outfit. I slutet av November ska jag till Stockholm (igen) och i Januari ska jag ut i övriga Europa för jobb! Ett inlägg i önskemål om att berätta mer vad som händer. 


Upcoming News: I have watched the world map where I can see where you are based in the world and you’re know in Sweden, in Europe as well, USA and AU. Hello everyone! News? I’m waiting to publish two fresh new posts here, I have worked on a post where I will announce a collaboration that I am very happy and proud to do and soon a new outfit is coming up! In the end of November I will travel to Stockholm and in January I will go out in Europe for a work! A post in request to share more.

DAILY. LIVE AND ACT THROUGH YOUR DREAMS – HOW????

_dsc2373_red2

On the airport in Paris & drinking coffee takeway

Enchant More Kapow In Your Life: Hur är detta möjligt kan många fråga sig? Det börjar med 1. Tro på dig själv, tro på det du gör och att dina drömmar betyder något. Väv in mer av det som verkligen betyder något för dig i livet och var medveten och uppskatta dom stunderna. Gör det som känns absolut rätt. Väv ditt eget liv. Motstånd är inte negativt, det ger dig erfarenhet och gör dig ännu starkare. Ta emot motståndet med självförtroende, och tro på att du kan ta dig igenom det, för att du är stark, för att din kropp och hjärna är kapabel. Kan du referera till en tid i ditt liv när du varit målmedveten, kanske har du målmedvetenheten på en daglig nivå eller har du tagit fram den i en krissituation? Oavsett: Lär dig utav dig själv. Vad har du gjort? Om du inte känner att den finns där, visonera och illusionera framför dig hur du skulle agera om du var målmedveten och lär dig utav det i stället. Kom ihåg: du är viktig!


Enchant More Power In Your Life: How is this possible may some people wonder? It starts with 1. Believe in yourself, believe in what you do and that your dreams matter. Weave what matters for you into your life and be conscious and appreciate those moments. Do what feels absolutely right. Weave and create your life. Resistance is not negative, it gives you knowledge and makes you more strong. Accept the resistance with great confidence, believe that you can make it through, because you are strong, because your body and brain are capable. Maybe you can refer to a time in your life when you were determined, maybe you are determined on a daily basis or something you have been in a crisis? Either way: Learn from it. What have you done? If you feel that it doesn’t exist, vision and illusionize it, how you would act if it would exist and learn from that. Remember that you are important! 

ART. DOES IT ACTUALLY TAKE THAT MUCH TIME TO RUN A BLOG?

print

Art work/Design, Moa Emilia.

Jag gjorde en bakgrund till mitt collage för Louis Vuitton Spring 2017 Collection (se här) och här är en bild på endast det kreativa arbetet och designen. Jag tycker inte jag får så jättemycket sånt (mer precis när jag började blogga för blogg.se) men jag vet att många bloggare får frågan om det verkligen tar så stor tid att blogga, kanske till och med har en rätt bitsk inställning till bloggare? Det tar mycket tid! Jag kan självklart inte tala för alla och det handlar säkert mycket om inflytande, hur mycket tid man väljer att lägga ner och inställning till sitt eget bloggande och arbete. Jag hör: Att många talar för att det tar mycket tid (inkluderat allt som händer utanför just bloggen: e-mail, samarbeten, framträdande i fysisk form genom andra plattformer, märken, media, resande osv). Jag lägger ner extremt mycket tid på det jag gör, både praktiskt och tankeverksamt. Jag har en väldigt perfektionistiskt synsätt på det jag gör, också är mitt koncept bakom bloggen väldigt precist och något som jag väljer att följa och utvecklas genom, därför lägger jag ner väldigt mycket tanke på att detta ska komma fram på det sätt jag vill. Så bakom varje inlägg vilar tanke, budskap, kreativitet och skapande. Det som tar mest tid att skapa i bloggen är just mina collage, för att konsten och skapandet i det hela tar tid att utföra. ”En inblick i det visuella skapandet av en blogg” – Hoppas ni gillar att höra lite? Dela gärna tankar!


I did a background for my collage for Louis Vuitton Spring 2017 Collection (se here) and here’s the original photo of the creative work and the design. I don’t think that I have received so much of that (more when I had just started to blog on blogg.se) but I can here that a lot of bloggers get the question often, about the time that it takes to work as a blogger, even undervaluing the time that it takes? It takes a lot of time. I can’t speak for everybody, of course, and I’m sure it depends on influence of your blog, how much time you choose to put into your blog and work. As I can here: Other people in the blog business speaks for the great amount of time that it actually takes (including everything around the blog in itself: e-mail, collaborations, appearance on other platforms, brands, media, traveling… etc). I put a lot of effort into what I do, practical and through the intention of what I do. I’m a perfectionist when it comes to what I put effort doing, also the concept of my blog is quite well thought out and have chosen to follow that thread and develop with and through that, so I’m thinking quite actively to make this to come out right. Behind every post there’s a lot of thoughts, message, creativity and making process lying underneath. What’s taking the most time to create in my blog is my collages, because the artwork and the creation takes time. ”A little insight in the visual creation of a blog” – Hope you like to hear it? Please share your thoughts if you’d like! 

ART. SUPER WOMAN LUPITA NYONG’O STARRING A NEW MOVIE

lupita-nyongo-vogue-october-cover-2016-coverlines

lupita-nyongo-vogue-october-cover-2016-01

lupita-nyongo-vogue-october-cover-2016-05

lupita-nyongo-vogue-october-cover-2016-11

lupita-nyongo-vogue-october-cover-2016-02

lupita-nyongo-vogue-october-cover-2016-03

Photo Source: Vogue, October 2016/Mario Testino.

”12 Years A Slave”, en fantastisk, helt otroligt stor film. Jag tror vi är många som har sett den och att känslorna efter har varit både vida och spretiga, säkert väldigt olika för många, men någonting i alla fall? Det var där jag fick ett ”hum” om Lupita Nyong’o för första gången och häpnadsväckande vilken bra skådespelarprestation hon gör (jag får rysningar vid skrivande stund när jag tänker på det). Den här vackra kvinnan är inte minst en talang när det kommer till skådespel, utan gång på gång uttrycker hon sig också inom mode och en kanske ännu viktigare notis: Att förmedla någonting, oavsett om det är genom filmduken eller genom uttryck i annan form. Kanske kommer någon ihåg henne bära den ljusblåa klänningen från Prada när hon vann en Oscar 2014? Shit, vad vacker hon var! Nu gör Lupita en roll i den nysläppta filmen Queen of Katwe. “To play a mother of four in Uganda, a formidable mother who has so much working against her, was so compelling to me. It wasn’t something I thought I’d be asked to do. The fact that it was based on a true story, an uplifting story out of Africa. Oh, my goodness, all my dreams were coming true in that script.” Måste se…


”12 Years A Slave”, a fantastic, big movie. I think many of us had a lot of emotions after we had seen that move, I’m sure it was different for all of us, but really something? It was when I first saw that movie I got my eyes on actor Lypita Nyong’o for the first time, and what a performance she does (I’m getting shivers while thinking about it). This astonishing women isn’t only a talent when it comes to acting, she´s also done some quite impressions on the fashion stage as well but maybe a even more important notice: She’s transmitting something, regardless if it’s trough the movie screen or self-expression in any other form. Maybe someone remember here in the light blue colored gown from Prada she wore when she won her Oscar 2014? Ah, so beautiful! Now she’s here with the new released movie Queen of Katwe, I want to see it. “To play a mother of four in Uganda, a formidable mother who has so much working against her, was so compelling to me. It wasn’t something I thought I’d be asked to do”—at least not by Hollywood. “The fact that it was based on a true story, an uplifting story out of Africa. Oh, my goodness, all my dreams were coming true in that script.”