WORLD. LOVE

Instagram Video Cred @Joshglamstro

He Will Not Divide Us

Den 20:e Januari presenterades ett nytt projekt av Shia
LaBeouf, Rökkno och Turner offentligt. Uttrycket ”He Will Not Divide
Us
” var ord utskrivna på en vägg sida vid sida av en kamera
utanför 
the Museum of the Moving Image i New York, i samband med det
nya 
presidentskapet i USA. En mötesplats för människor spridd
över hela världen med en live stream-kamera. 
Vem som helst
var inbjuden att säga orden 
framför kameran på väggen hur många gånger
som man själv önskade att göra det. 
Den 10:e Februari beslutade
the Museum of Moving Image att ta bort 
orden från väggen och
rörelsen ”He Will Not Divide Us” flyttades 
istället till en vägg utanför
El Ray Theatre i Albuquerque. 
Shia LaBeouf berättade att
dom tog ner live streamen efter att skott
rapporterats i området och sa
att säkerheten för deltagarna 
av projektet var avgörande.
Den 8:e Mars flyttades projektet till en okänd 
plats där en flagga
med orden ”He Will Not Divide Us” flyger
 tillsammans med vinden under
dom resterande åren. Den 22:a mars var projektet 
adopterad av
stiftelsen Foundation for Arts and Creative Technology.

Till det hemska förloppet under konserten med Ariana Grande
i
Manchester är detta tankar tillägnat dom drabbade och med budskap:
This Will Not Divide Us. Flaggan viskar fortfarande i våra öron.
I filmen ser du Jaden Smith tillträda projektet under första dagen av
installationen. Det är dom unga som delar budskapet
förenta m
ed tydlig avsikt: Det är kreativt, naturligt. Det är framtid.


On 20th January a new project was immersed by Shia
LaBeouf, Rökkno and Turner publicly. The phrase ”He Will Not Divide Us”
was words written on a wall side by side with a camera outside the
Museum of the Moving Image in New York, same day as the
new precidency in the US. By a human intimate interaction – through
a technological viral outreach by a live stream camera that was purposed
to roll 24/7 for 4 years. Anyone was invited to share the words
in front of the camera on the wall how many times wished to do so. On the 10th
February the Museum of Moving Image decided to remove the image
and the movement ”He Will Not Divide us” relocated it’s message to
the wall outside the El Ray Theatre in Albuquerque. Shia LaBeouf told that
they took down the live stream after shots were reported in the area
and said that the safety of the participants of the project was
paramount. On 8th Mars the project was moved to an unknown location
where a flag with the the words ”He Will Not Divide Us” is
waving together with the winds for the duration. On 22th March the project was
adopted by the Foundation for Arts and Creative Technology.

By the sad event happened during a concert of Ariana Grande in
Manchester this week this is thoughts to the affected and a viral move:
This Will Not Divide Us. The flag whispers in our ears still. In
the movie you can see Jaden Smith joining the project the first day of the
installation. It’s the young people providing it’s message
united with clear intention: It’s creative, obvious. This is future.

ART. MTV MOVIE & TV AWARDS

Zara Larsson ‘Don’t Let Me Be Yours & Shape of You’ | MTV Movie & TV Awards

❤️ MTV Movie & TV Awards hölls för tre dagar sedan.
F
ör er movie birds är det kanske ett event för (utan
att glömma music birds iom musik spelar 
en stor roll under
prisgalan också). Många 
spännande saker hände under
galan. Först
och främst: Firar MTV för det första icke-könsbaserade
acting awards någonsin. Det är värt
evigt erkännande och
uppmärksamhet vilken väg världen
äntligen utvecklas i. ❤️❤️❤️❤️❤️
Emma Watson vann roll som bästa skådespelare i en film
och Millie Bobby Brown som bästa skådespelare i en serie. Alltså,
i eran av Netflix var serier lika mycket
uppmärksammade
som filmer under galan. 13 Reasons Why är en av
dagens största serier. Serien adresserar en viktig fråga till att
betyda; självmord, så uppmärksamheten av serien är så bra.
Också nyheterna om säsong 2! Självklart spelade
skådespelarna roll under galan då dom 
presenterade
pris för show of the year. 
Joina Zara Larsson på scen som
sjunger 
”Don’t let Me Be Yours & Shape of You”. 
❤️


❤️ MTV Movie & TV Awards was three days ago.
For you movie birds out there this is maybe an event for you (not to
forget you music birds as music also plays a big role of performances
at the Award Show). A lot of exciting things happened during the
night. First and foremost: Celebrating MTV for the first non-gender
based acting awards ever. That is worth the ever recognition and
attention of what way the world is finally and actually evolving into. ❤️❤️❤️❤️❤️
Emma Watson won the role as the best actor in a movie
and Millie Bobby Brown as the best actor in a show. Therefore,
in the era of Netflix this year series was recognized
as much as the movies at the Award Show. 13 Reasons Why is one
of the biggest series of today. As the serie adressing such important issue to
matter; suicide, the recognition of the serie is truly great.
Also the news about a season 2! Of course the cast played a part in the
Award Show presenting the Award for show of the year.
Join Zara Larsson on stage performing ”Don’t
let Me Be Yours & Shape of You”.❤️

ART. SATURDAY

Collage, Moa Emilia

Jag kan inte föreställa mig ett bättre sätt
att börja en lördag 
än att kolla på nya resedestinationer och snart
boka en resa!
Alicante, Madrid, Rom… Beroende
på vilken vibe en vill behaga! Pumpande,
färgstarkt, vibrerande likt Madrid eller kullersten och romans i
Rom… Listan går att göras lång!
Att läsa rekommendationer gör valen lite lättare hur som helst.
Att bara resa i sig självt är en rikedom och att då också välja destination… Ja!
Jag tillåter mig själv att bara känna glädje, icke ifrågasätta,
ibland är när en möjlighet kommer till en är bara ta tag i den
och bara känna glädje och i linje med det.


I can’t imagine a better way to start a Saturday
then to check new travel destinations and soon to be book a new trip
and go abroad, choosing between places like Alicante, Madrid and Rome. Depending
on what vibe is wished to please… Pumping, colorful, alive like Madrid or cobblestones
and romance in Rome… The list goes on!
Reading recommendations makes the decision a bit easier.
Just travel is worth a fortune in it self and then to choose what destination… Well!
Just allowing myself to feel the joy about it, no questioning,
sometimes when you get a opportunity it’s better to just grab it
towards you and just feel light and in line with it.

ART. OLD TALES

Varför kollar vi tillbaka i tiden och romantiserar grejer? Varför kan
vi inte kolla framåt istället? Vad är det med det förflutna som gör
att människor blir galna av längtan efter något, romantiserar, flyr
från sina egna liv? Varför kan vi inte se den framtid vi drömmer om
och skapa den visionen och göra den till vår verkliga framtid? Det är
något med dom gamla sagorna vi läser om som porträtterar en annan
verklighet, en annan människas liv, som kanske levde under en tidsera
långt bort från vår egen som gör att vi önskar att det var vårt liv.
Varför vill vi alltid fly från vår egen verklighet, att åtrå någon annans?
Det är en tanke att tänka över… Varför är du inte nöjd med ditt liv?
Du kan observera någon annan människas tidigare eller nutida liv men
glöm inte bort att om du söker efter dina egna drömmar, så måste du
söka efter dom inifrån-ut. Om dom gamla sagorna gör längtan att hålla
drömmarna i dina egna händer mer  synliga och dina drömmar blir
ännu starkare, se då så många filmer som möjligt! Men om dom tar dig
längre bort från dina drömmar och gör dig hopplös för att du får en
känsla av att du vill något som du inte tror att du kan få: Dags att byta
riktning? Om ditt liv inte ser ut som du vill så kan det vara positivt att
fly till en fiktiv saga för att det kan ge dig inspiration! Du kan helt
enkelt mata dina egna drömmar med sagorna. För att du kan fantisera,
se det hända framför dig och visualisera en drömframtid! Men om det
istället gör dig hopplös… Borde vi inte alla leta efter något annat som
gör att vi tror på oss själva mer? Att sukta efter andra liv i dom gamla
sagorna är självklart Okej oavsett, med eller utan anledning. För alla
förtjänar att fly lite nu och då om det får en att må bättre i tider när en
mår dåligt och behöver trygghet! Men ännu bättre om det för dig närmre
din drömframtid… inte skapar resistens och distanserar dig från den!


Why do we always look back and romanticise things? Why can’t we look
forward instead? 
So what is it about the past that makes us all dwelling,
romanticising, escaping our own world and present? Why can’t we look
into our future and create that vision we dream about and make that our
future? It’s something about the old tales that portrays another reality,
another persons life, during another time of the reality we’re living in now
that makes us wish that that was our life. Why do we always want to
escape our own reality, dwelling for someone else’s reality? Another thing
to think of… Why aren’t you satisfied? You can observe someone’s past
life or someone’s else present, but you need to pinch yourself that
if you’re searching for your own dreams, you got to search for them from
inside-out. 
If the old tales makes your longing of having your dreams in
your hands even clearer and your desire becomes stronger, then go ahead,
watch or read as many of those tales as possible. If your present is not what
you wish for, it’s Okey to escape to another reality to feed your purpose,
getting closer to your dream future because you can see it in front of you,
visualise it. But if makes you miserable… Shouldn’t we all be looking for
something else that makes us believe more? Dwelling over the old tales is
totally fine of course, either way, without purpose or not. Because everyone
deserves to escape every now and then if that is what makes one feel better
in times of sadness when all one need is comfort! But even better if it serves
your future
… not making you resistant and distance yourself from it!

ART. DEVELOP INTO 2017

tumblr_ntp4831ytj1uvs2pso1_1280untitled-1_tumblr

Shot Last Autumn 

2017 – Här kommer vi! Ready, set, go! 2017 kan bli spännande, eller hur? Är du redo för 2017? Förändras du? Du kan absolut göra det, om du vill! Flyt på den naturliga vågen av tid som finns omkring oss. Om du har stannat i dåtid eller är rädd för att utvecklas framåt, då kan det vara så att du hindrar din inre naturliga utveckling, och därför känner dig dålig för att du hindrar ditt framtida jag. Shit! Du är en del av en stor värld och bara ditt mindset påverkar det stora kollektivet. Om du inte vill ha framtiden och ett framtida jag, påverkar du andra och även något ännu större än det. Var inte rädd för förändring och utveckling! I takt med att du accepterar förändringen blir du en del av en kollektiv känsla av enhet, acceptans och din våg i livet! Du kan göra det här och nu. Fånga!


How do we change the most? Do we change? You can do, if you want to! What people might not think about is that we have a natural wave of flowing together with the time. If your staying in your own past or if you are afraid of moving forward, then it might be possible that your neglecting your inner natural change, and there for feel bad because you are rejecting your future whole self. You are a part of a big world and only your mindset sets the tone of a big collective. If you do not want future and your future self, you’re affecting others and something even bigger then that. Be not afraid of change and development! And as you accept your change you’re getting in tune with a collective feeling of unite, acceptance and the natural wave of life. That is positive! You can do it here and now. Catch it!

🙈

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd