FILL IN THE BLANKS

Q/A

JAG GJORDE ETT ”FILL IN THE BLANKS QUIZ” OCH
HÄR ÄR MINA SVAR. 😆


I DID A ”FILL IN THE BLANKS QUIZ” AND HERE
ARE MY ANSWERS. 😆

THE THIRD WEEK

Place: Soho, London, England.

LIFE
ESL EDUCATION: FIVE

 

Nu har jag varit här i tre veckor! 

Jag tänkte uppdatera om hur allt går! Det är mer överväldigande än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Det är mycket som händer alltså! Studierna på skolan EC London går bra. Man utvecklas snabbt, i och med att man pratar engelska hela tiden, både på lektioner och utanför. Lektionerna är både teoretiska, praktiska, kreativa och lekfulla! Det är bra dels om man vill lära sig engelska men det är också roligt när man kan skådespela och även pusha sig själv socialt när övningar går mer åt det hållet på vissa lektioner. Jag har nämnt tidigare att jag skriver egna låtar, och eftersom att jag bara skriver låtar på engelska så tror jag att kursen kommer hjälpa mig med det. Man lär sig mycket helt enkelt! Där är jag för tillfället. Jag hoppas att ni gillar dom här inläggen!

I SAMARBETE MED ESL SPRÅKUTBILDNING


Now I’ve been here for three weeks!

I thought I’ll update how everything is going! It’s more overwhelming than I could have ever imagined. A lot is happening in other words! The studies are going well on the school EC London. You progress quite fast, as you speak English all the time, both in the classes and outside. The classes are both theoretical, practical, creative and playful! It’s good if you want to learn English, but it’s also fun when you get to act and push yourself socially when exercises are more adapted to that in some of the classes. I’ve mentioned earlier that I write songs, and because I only write songs in English, I think this course will help me with that. You simply learn a lot! That’s where I am at the moment. I hope you enjoy these posts!

IN COLLABORATION WITH ESL EDUCATION

MY HEART WILL GO ON

 


MUSIC

Jessie J sjunger ”My Heart Will Go On” av Celine Dion.

Jag måste dela den här videon! Enligt mig är Jessie J en av de största sångarna någonsin. Hon har delat en text på hennes Instagram kopplat till just det här framträdandet som var starkt bortom ord och också resonerar mycket med mig.

Se hennes Instagram inlägg här.


Jessie J singing ”My Heart Will Go On” by Celine Dion.

I need to share this video! According to me, Jessie J is one of the greatest singers ever. She has shared a text on her Instagram connected to this certain performace that was strong beyond words and it also resonates with me a lot.

Check out her Instagram post here.

LINE

 

FASHION

SHIRTS, OLD.
TROUSERS & SHOES, ZARA.
SUNGLASSES, E&E.*

*Sustainable. 

MUSIC UPDATE

Photo: Evelina Rönnbäck

MUSIC

Uppdatering! Som ni vet så är jag inte den som pratar mest om mitt privata liv, men jag försöker vara öppen om sången och musiken, det är trots allt det som betyder mest för mig. Jag tänker alltid på musik! Det känns kanske till och med ännu mer när jag är i London, i och med att det är en stor stad med ett stort utbud av musik. Upplevelsen som jag hade i somras av att kunna sjunga igen är det bästa som någonsin har hänt mig! Men min förmåga att sjunga går upp och ner och jag är inte tillbaka helt och hållet. Jag försöker att vara positiv men att uppleva bakslag är en mardröm! Det gör att jag ofta känner mig desperat och hopplös. Det kommer bli bra, men det är bara väldigt tufft. Jag skriver däremot en hel del låtar just nu och det gör att jag mår bra. Det är situationen just nu!


Update! As you know, I’m not the kind of person who talks the most about my private life, but I’m trying to be open about the singing and music, because in the end that’s what matters the most to me. I think about music all the time! It feels even more profound while being here in London, as it’s a big city where the music scene is huge. The experience I had this summer of being able to sing again is the best thing that has ever happened to me! However, my ability to sing goes up and down and I’m not back completely. I’m trying to be positive but to experience backlash is a nightmare! It often makes me feel desperate and hopeless. It’s going to be fine, it’s just really tough. I’m writing some songs at the moment though and that makes me feel good. That’s the current situation!