UPDATE

 

UPDATE

RECORD LABEL, IDOL AND THE PRESENT

 

Jag tänkte berätta lite saker om musiken. För tre år sedan var jag i kontakt med ett skivbolag. Inget hände med det. Vi hade inte samma tankar om hur musiken skulle låta och det funkade inte. Samma år var jag med i Idol. Jag kom till slutaudition och sen tog det slut. Jag fick en skada i min käke några år innan det. Så jag hade svårt för att sjunga. Några månader efter det slutade jag att sjunga, för att jag fick en till skada som gjorde att jag inte kunde sjunga alls. Jag är glad att jag inte kom längre i Idol för att jag var inte redo för det då. Dom här åren utan att jag har kunnat sjunga har gjort att jag har varit tvungen att jobba på mig själv, vilket jag är otroligt tacksam över. Det är fortfarande svårt att sjunga på grund av skador men jag har jobbat så pass mycket på min hälsa att jag börjar att komma tillbaka till det. Jag trodde inte att jag skulle göra det. Så därför är det den största gåvan att jag gör det igen. Att fortsätta jobba på att hela är det viktigaste. Jag har inte samma intention att jag måste göra något av sången. Den största gåvan är att jag kan sjunga. Jag är självklart rädd att jag ska komma tillbaka till samma läge igen och att skadorna ska hindra mig för mycket att sjunga igen. Jag försöker att ha tillit till att hela och fortsätta jobba på det. Jag tror att många är extremt självkritiska. Men jag jobbar på det. Att sjunga för att jag älskar att göra det och inte tänka på hur det låter hela tiden.


I will share something around music. Three years ago I was in contact with a record label. Nothing happened with it. We didn’t have the same thoughts around how the music could sound like and it didn’t work out. The same year I participated in Swedish Idol. I went to the final audition and there it ended. I got an injury in my jaw a couple of years before, so it was hard for me to sing. Some months after that, I stopped to sing completely, because I got another injury that meant that I couldn’t sing at all. I’m glad that I wasn’t a part of Idol because I wasn’t  ready for that during that period. These years when I haven’t been able to sing I’ve been forced to work at myself, which I’m very grateful for. It’s still hard to sing because of the injuries that I have, but I’ve worked so much at my health that I’m starting to get back to it. I didn’t though that I was going to be able to do it. Therefor, it’s the greatest gift to do so. It’s important to continue to work to heal. I don’t have the same intention that I must do something with the singing. The greatest gift is only to sing. Of course I’m afraid that I will go back to a situation where the injuries will prevent me to much again. I’m trying to have faith in the healing process and I’m working on it. I think that it’s very common to be extremely self critical. But I’m working on it. To sing because I love it and not listen at how it sounds like all the time.

ABOUT ME

UPDATE

WHO I AM

 

Vem är jag? Ni vet att jag har talat mer öppet om mig på min blogg i mina senaste inlägg. Jag varit supernoga att hålla min integritet och har inte viljat att någon ska känna mig. Men jag känner att jag ska vara mer mig själv nu. Vem är jag? Jag heter Moa. Jag växte upp i den Norra delen av Sverige. Jag har studerat musik i sex år. Jag har dansat mycket. Balett var min favorit till dansklass. Jag gillade inte att plugga i skolan. Jag gillar inte att bli tvingad att göra saker. När jag var liten brukade jag sätta ihop shower med mina kusiner. En kombination av teater, musik och dans. Jag är ett stort Harry Potter fan. När jag är på bio vill jag sitta nära filmduken. Det är för att jag vill komma in så mycket i historian som jag kan. Jag har alltså en stor fantasi. Jag tror att jag skulle passa så mycket bättre i Harry Potter världen än i den här världen. Jag har rest mycket när jag växte upp. Mina favoritplatser jag har varit på i världen är Peru, Kina och Zanzibar. Det har varit viktigt att lära om hur den mänskliga historian ser ut och varför det har varit och så mycket våld, krig och misshandel. Därför vill jag jobba hårt för att bli den bästa personen jag kan i mitt liv. Mening är väldigt viktigt. Jag söker djup. Sanning. Jag vill att livet ska vara stort. Jag älskar musik. Mina favoritartister just nu är Ariana Grande och Camila Cabello. Jag tycker att Camila har en ovanlig förmåga att förmedla känslor vilket jag är mycket inspirerad av. Om ni inte har lyssnat på ”I Have Questions” av Camila så kan jag rekommendera det. Jag älskar natur och djur. Jag älskar människor som bryr sig. Jag strävar alltid att utvecklas själv att bli så ljus och hel jag kan bli. Största förändringen man kan göra för världen är att förändra sig själv först. Inte peka ut hur alla andra ska förändra sig hela tiden. Allt startar inifrån. Okey så detta är en liten beskrivning av vem jag är.


Who I am? You know that I have spoken with depth for the first time at my blog ever in my recent posts. I’ve been really anxious about my integrity and haven’t wanted anyone to get to know me. But now I feel an urge to be myself for the first time. So who Am I? My name is Moa. I grew up in the Northern part of Sweden. I’ve studied music for six years. I have danced a lot. Ballet was my favourite dance class. I didn’t like to study in school. I don’t like to be forced to do things. When I was a kid I loved to create shows with my cousins. With a combination of theatre, music and dance. I’m a huge Harry Potter fan. When I’m at the cinema I want to sit very close to the screen. That’s because I want to be as inside a story as possible. Obviously I have good fantasy and imagination. I believe I would fit so much better in the Harry Potter world than this world. I traveled a lot when I grew up. Some favourite places on Earth I’ve been to is Peru, China and Zanzibar. It has been very important to get to know the human history and why the human history has been filled with so much violence, war and abuse. That’s why I work at myself a lot, to be the best as I can be. Purpose is important. I seek depth. Truth. I want life to be big. I love music. My favourite artists’ right now is Ariana Grande and Camila Cabello. I think that Camila has a rare capability to mediate emotions which I’m very inspired by. If you haven’t listened to ”I Have Questions” by Camila I can recommend that you do. I love nature and animals. I love people who care. I always strive to develop myself to be as much light and love I can be. The greatest change you can do for the world is to change yourself. Not point out how other people should change all the time. It starts from the inside. Okey so this is a small summary of who I am.

PHOTO

S17

PHOTO

MUSIC

Ett inlägg delat av Moa Emilia (@moaemilias)

From Instagram @moaemilias

UPDATE

UPDATE

MY MUSIC HISTORY

 

Jag tänkte att jag kan berätta hur mitt musikintresse startade. Eftersom att jag har pratat om musik den senaste tiden. Jag har alltid gillat att stå på scen. Det började med att mima till musik på shower på dagis och för släkt och vänner. Jag var tio år när jag bildade ett band tillsammans med några klasskompisar, jag spelade piano. Jag fick min första keyboard i samma period. På högstadiet gick jag i en musikklass i tre år. Mitt huvudinstrument var piano, men jag drömde om att sjunga, även fast jag aldrig hade gjort det inför människor tidigare, men jag bytte huvudinstrument till sång senare. Den första gången jag sjöng inför folk var på skolan för föräldrarna. Min klass hade vår första konsert för eleverna när jag var fjorton år. Det var en dröm! Jag gick musiklinje på gymnasiet också. Då började jag att få problem med min käke vilket gjorde det svårt för mig att sjunga. Jag fick en skada precis när jag hade tagit studenten. Det gjorde att jag inte kunde sjunga. Jag gjorde inte det på tre år. Jag har inte lyssnat på musik överhuvudtaget under dom åren, för att det blev för jobbigt att lyssna på musik, för att det kändes som att jag hade tappat det. För några veckor sedan sjöng jag för första gången igen och kände att det kommer att bli Okey. Jag är inte där än men att bara göra det gör mig så otroligt glad. Tappa aldrig hoppet om att göra det du älskar att göra!


I thought I can share how my music interest started. Because I’ve spoken a bit about music lately. I have always enjoyed to be on stage. It started out to mime to music at shows at pre-school and performances for family and relatives. I was ten when I formed a band together with some class mates, I was playing the piano. I got my first keyboard in the same period. In lower secondary school I studied music for three years. My head instrument was piano, but I dreamt to sing, even though I had not done that in front of anyone before, but I changed to song as head instrument later on. The first time I sang in front of people was at school for the parents. My class had our first concert for the students when I was fourteen years old. It was a dream come true! I studied music three years at upper secondary school as well. That’s when I started to have a problem with my jaw and it became difficult to sing. I got an injury when I graduated from upper secondary school, then I stopped to sing completely. I couldn’t sing because of it for three years. I haven’t listened to music these years, because it became to difficult listen to music, because if felt like I had lost it. A few weeks ago I sang for the first time and felt like it’s going to be Okey. I’m not there yet but only to do it makes me so happy. Don’t ever loose the hope to do what you love!