PERU

Detta år (sedan ett år tillbaka) har varit det bästa året i mitt liv. Jag är så tacksam att jag var i Peru för ett år sedan. Det var livsförändrande. Jag hade känt att jag ville fara dit i två års tid, så känslan som jag hade när jag for dit var helt galen. En dubbelregnbåge visade sig på himlen samma dag som jag for till flygplatsen. En regnbåge kan vara en vacker symbol om att bättre tider kommer om du är öppen inför det. Jag gillar att vara med mig själv och att upptäcka världen själv, så att jag for till Peru ensam var speciellt. Jag träffade otroliga människor i Peru dock, några av dom bästa mötena jag någonsin har haft. Jag är väldigt glad att jag finner det positivt att vara med mig själv. När man känner att man litar på sig själv och vet att man klarar sig på egen hand. Sedan att jag kom tillbaka från Peru, så har jag fått en starkare kontakt till naturen, vilket är helt underbart. Jag har alltid känt mig lika hemma i Sverige som vilken annan plats i världen, men absolut mest hemma uppe i himlen, på ett flygplan, så att ha mer kontakt till jorden känns fint.


This year (since a year back) has been the best year in my life. I’m very grateful that I got the chance to travel to Peru a year ago. That was life changing. I had felt an urge to go there for two years, so the feeling I had when I was going there was crazy. A double rainbow reviled itself at the sky when I was going to the airport. A rainbow can be a beautiful sign that better days are coming to you if you’re open about it. I like to be with myself and to go and explore the world by myself, so that I did go to Peru alone was nice. I met wonderful people in Peru though, some of the most beautiful meetings with people I have ever had. I’m very happy that I find comfort in being alone. When you you can rely on yourself and know that you can handle things on your own. Since I came back from Peru, I’ve formed a more strong bond to nature, which is amazing. I have always felt as much home in Sweden as any other place in the world, but I’ve felt at most home up in the sky, at an airplane, so to form a bond with the Earth is amazing.

💕

S 17

+

S 17

D. STORY


Jag tänkte berätta lite saker om musiken. För tre år sedan var jag i kontakt med ett
skivbolag. Inget hände med det. Vi hade inte samma tankar om hur musiken skulle låta och
det funkade inte. Samma år var jag med i Idol. Jag kom till slutaudition och sen tog det
slut. Jag fick en skada i min käke några år innan det. Så jag hade svårt för att sjunga. Några
månader efter det slutade jag att sjunga, för att jag fick en till skada som gjorde att jag
inte kunde sjunga alls. Jag är glad att jag inte kom längre i Idol för att jag var inte redo för det
under den tiden. Dom här åren utan att jag har kunnat sjunga har gjort att jag har varit
tvungen att jobba på mig själv, vilket jag är otroligt tacksam över. Det är fortfarande svårt
att sjunga på grund av skador men jag har jobbat så pass mycket på min hälsa att jag
börjar att komma tillbaka till det. Jag trodde inte att jag skulle göra det. Så därför är det den
största gåvan att jag gör det igen. Att fortsätta jobba på att hela är det viktigaste. Jag
har inte samma intention att jag måste göra något av sången. Den största gåvan är att jag
kan sjunga. Jag är självklart rädd att jag ska komma tillbaka till samma läge igen och
att skadorna ska hindra mig för mycket att sjunga igen. Jag försöker att ha tillit till att hela
och fortsätta jobba på det. Jag tror att många är extremt självkritiska. Men jag jobbar
på det. Att sjunga för att jag älskar att göra det och inte tänka på hur det låter hela tiden.


I will share something around music. Three years ago I was in contact with a record label.
Nothing happened with it. We didn’t have the same thoughts around how the music could sound
like and it didn’t work out. The same year I participated in Swedish Idol. I went to the final
audition and there it ended. I got an injury in my jaw a couple of years before, so it was hard for
me to sing. Some months after that, I stopped to sing completely, because I got another
injury that meant that I couldn’t sing at all. I’m glad that I wasn’t a part of Idol because I wasn’t
ready for that during that period. These years when I haven’t been able to sing I’ve been
forced to work at myself, which I’m very grateful for. It’s still hard to sing because of the injuries
that I have, but I’ve worked so much at my health that I’m starting to get back to it. I didn’t
though that I was going to be able to do it. Therefor, it’s the greatest gift to do so. It’s important
to continue to work to heal. I don’t have the same intention that I must do something with
the singing. The greatest gift is only to sing. Of course I’m afraid that I will go back to a situation
where the injuries will prevent me to much again. I’m trying to have faith in the healing
process and I’m working on it. I think that it’s very common to be extremely self critical. But I’m
working on it. To sing because I love it and not listen at how it sounds like all the time.

M. SING

Hos min mormor, goofar mig och sjunger. Jag har rest till den Norra delen av Sverige
för att vara nära min släkt, att bara vara och spendera tid med naturen.


At my grandma’s place, goofing around and singing. I’ve traveled to the Northern part
of Sweden to be close to my relatives, to just be and spend time with nature.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd