D. BLOG

En av mina största rädslor är att öppna upp mig själv och låta folk känna mig.
Så jag är medveten om att jag inte har varit personlig på min blogg. Jag jobbar på det.
Det är inte så jag vill ha det längre. Det är fortfarande viktigt att vara privat ni vet,
men skillnaden är att jag inte ens velat vara personlig. Så det känns nytt just nu. Jag vill
bara vara mer autentisk. Det känns som att allt är en bluff om man inte är sig själv.
Jag har börjat att ifrågasatta varför jag har en blogg. Jag vill bara göra det som är rätt och
vara sann liksom. Ibland känns det så egoistiskt att ha en blogg där fokus är
på mig själv, så det är också en av anledningarna varför jag inte valt att vara personlig
och skriva mer om andra saker. Men samtidigt så är jag inspirerad av människor
som vågar göra sin egen grej. Jag ser upp till dom! Jag tror att människor borde våga
tro på sig själva mer och våga säga att ”det här vill jag göra”. Jag har alltid velat
göra det som är rätt. Och uppenbarligen så är mening väldigt viktigt för mig. Men jag
funderar på vad som är sant för mig och vad det är jag ska dela. Jag har inget
behov av att försöka vara bättre än någon annan, jag vill bara göra rätt sak liksom.


One of my biggest fears is to open myself up and let people to know me. So I’m
aware that I haven’t been personal at my blog. I’m working on that right now. Because
that’s not the way I want to have it anymore. It’s still important to be private you
know, but the difference is that I haven’t even wanted to be personal. So it’s a very new
phase for me. I just want to be more authentic now. It feels like a waste to not be
yourself. I have started to question why I actually have a blog lately. I just want to do the
right thing and be true. Sometimes if feels so egocentric to have a blog where the
focus is myself, and that’s also a reason why I have choose to not be that personal and
write more about other stuffs. But at the same time I admire people who dare
to just do their thing. I look up to them! I believe people should be proud of themselves
and to be confident and dare to say that ”this is who I am”. I’ve always wanted to
do the thing that is right for me. And obviously purpose is very important to me. But I
think about what to share and what the right thing is for me. I have no desire to
play the game of being better then anyone, I just want to do what’s right you know.

W. M

”To always think of how you want to perceive yourself is not the natural cycle
of Life. It’s to feel yourself and understand every flaw and mistake of your soul
so that you crack your heart open. That’s when you become free.” 💔 > ❤️

❤️

Summer 17

🌈

Shot Fall 01

”The greater your storm, the brighter your rainbow.”

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 7b8e8c7dcb6c569b000584cc581f6e5d33ae9fdd