FASHION

FASHION. LV x JEFF KOONS

Collage, Moa Emilia.

A Shepherdess Seated With Sheep and a Basket of Flowers
Near a Ruin in a Wooded Landscape
(oil on canvas) by
Jean-Honoré Fragonard, 1732–1806/Private Collection/Photo ©
Christie‘s Images/Bridgeman Images, 71.8 X 92.5 CM.
Photographed
by Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari, Vogue, May 2017

Photo: Mert & Marcus for Elle France

Louis Vuitton x Jeff Koons

Masters: Ett samarbete mellan Louis Vuitton och konstnären Jeff Koons. En ny
tappning av dom gamla mästarna; Van Gogh, Da Vinci, Rubens osv. Ett levande sätt
att återbringa liv till dom gamla mästarna, genom fönstret av ett samarbete
mellan Louis Vuitton x Jeff Koons. Kopplar samman dåtid, nutid och framtid.

Jag skulle dö för att se kollektionen i verkligheten… Jag är så
exalterad för detta samarbete, estetiken och den underliggande
idéen utav samarbetet och kreationen! Love, for life.


Masters: A collaboration between Louis Vuitton and artist Jeff Koons. A new
tap of the old masters; Van Gogh, Da Vinci, Rubens etc. A vital way of
bringing the old masters alive again, through a window of a Louis
Vuitton x Jeff Koons collaboration. Collecting the past, present and future.

Personally I would die to see the collection in real life… I’m so
thrilled for this collaboration, the aesthetics and the underlying idea
of the collaboration and creation! Love, for life.

/Moa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.