DAILY

DAILY. LOUIS VUITTON & THE HOBBIT

Iphone Photo

 Jag har tagit en paus från kaffe, vision boards och 
dramatisk klassisk musik och är inne på den officiella hemsidan av 
Louis Vuitton och drömmer om klassiska Louis Vuitton väskor i Monogram.
Idag ska jag kolla på blommor, för det enda jag tänker på just nu
i kreativitet är rosor (guld, stora skepp och pirater). Jag tror att
en filmkväll med Pirates Of The Caribbean, The Hobbit eller Lord Of The Rings
skulle vara en idé. Jag är ett stor fan av The Hobbit boken och efter
att ha läst den så har filmerna blivit ännu bättre, på grund av
språket som J.R.R Tolkien använder. The Hobbit var skriven runt 1930
och publicerade 39 tror jag, och språket har förändrats en del sen dess.
Jag gillar det, det är så formellt… Det är sällan man hör det nu.
Jag satt i en taxi för några år sedan och pratade med taxichauffören, som
måste varit fyra gånger äldre än mig, och det var som att höra J.R.R. Tolkiens
författarvän prata född under det sena 1800-talet. Så Okey, guacamole, taco chips
och The Hobbit är min verklighet ikväll! Vänta till helgen? Aldrig.
Varför motstå friheten till val, varför motstå frihet? 


I’ve been taking a paus from coffee, vision boards and
dramatic classical music and now viewing the official website of
Louis Vuitton and dreaming about classical Louis Vuitton bags in Monogram.
I think I will go look at some flowers today, because the only thing I have in mind
from creativity right now is red roses (gold, big ships and pirates). I believe that a
movie night with Pirates Of The Caribbean, The Hobbit or Lord Of The Rings
would be to consider of. Once reading the book of The Hobbit the movies
also has become even better, because of the old language that is used by the ever
author J.R.R Tolkien. The Hobbit book was actually written around 1930s
and published 39 I think, and the language has changed quite a bit since.
I like it, it’s so formal… It’s rare to hear someone speak like that now days.
Actually a few years ago I sat in a taxi cab and spoke with the driver, who
maybe was four times my own age, and that was like hear J.R.R. Tolkien’s
author friend talk born in the end of 18th century. So Okey, guacamole, taco chips
and The Hobbit is my reality tonight! Wait for the Weekend? Never.
Why resent the freedom of choice, why resent the freedom?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.